Den hellige Johannes Stabilis (900/1000-t)

Minnedag: 26. august

nullDen hellige Johannes Stabilis (it: Giovanni Stabile) ble født en gang på 900-tallet i Sør-Italia. Hans historie er knyttet til historien om seks andre brødre. De er kjent i den folkelige tradisjonen fra Abruzzo som «de syv brødre», noe som ikke betyr at de var kjødelige søsken, men tittelen «bror» var den de brukte om hverandre.

De seks andre i tillegg til Johannes er: Den hellige Nikolas grekeren av Guardiagrele (it: San Nicola Greco) æres i Guardiagrele i provinsen Chieti i regionen Abruzzi, den hellige Falko (it: Falco; lat: Falcus) æres i Palena i provinsen Chieti, den hellige Reginald (it: Rinaldo) er skytshelgen for Fallascoso i Chieti, den hellige Frank (it: Franco) av Francavilla al Mare i Chieti, den hellige Orante av Ortucchio i provinsen L’Aquila i underregionen Marsica i regionen Abruzzo i Midt-Italia og den hellige Stefan «ulven» (it: Stefano «il Lupo»), gravlagt i eremittklosteret Santo Spirito i Majella i provinsen Pescara i Abruzzo. De fire første kjenner vi navnene og stedene hvor de er gravlagt, mens Stefan «ulvens» nærvær i gruppen med Nikolas synes temmelig usannsynlig.

På 700-tallet var det mange kommuniteter av basilianske munker som forlot Konstantinopel på grunn av den ikonoklastiske striden i øst, og bosatte seg i Sør-Italia (Sicilia, Calabria), og dermed ga de støtet til fenomenet det italo-greske klosterliv. De sarasenske invasjonene på 900-tallet kom til å true eksistensen til disse klostersamfunnene. I 980 ble Calabria rammet av ruin og ødeleggelse da regionen falt som bytte for sarasenerne, betalt av de bysantinske keiserne Basilios II (976-1025) og Konstantin VIII (976-1028). Derfor var det en gruppe på 28 munker fra klostrene i San Martino di Giove Canale i kommunen Pietrafitta i provinsen i Cosenza og Santa Maria di Pesaca i Taverna i provinsen Catanzaro, som i 977 forlot Calabria under ledelse av arkimandritt Hilarion for å søke tilflukt i den historiske regionen Sannio i det sørlige Midt-Italia.

Mange av munkene foretrakk å trekke seg tilbake til et eremittliv i fjellene i den nåværende regionen Molise, men arkimandritt Hilarion og syv av hans disipler, inkludert Johannes, fortsatte litt nordover til Abruzzo. Der kjøpte de slottet i Prata på grensen mellom Casoli og Civitella Messer Raimondo, nær bredden av elven Aventino i dagens provins Chieti i regionen Abruzzo av grev Trasmondo av Chieti († 987) til en pris av hundre gullmynter, penger de hadde tigget sammen. Prata hadde en gang tilhørt benediktinernes stamkloster Montecassino.

I Prata bygde de seg noen få rom og en liten kirke, hvis ruiner var synlige helt til slutten av 1800-tallet. Der levde de i fattigdom etter strenge regler som sanne etterfølgere av de gamle munkene i Egypt. Under veiledning av deres abbed Hilarion levde de et liv av nøysomhet og faste og spiste hovedsakelig urter, bare med unntak av søndager. Deres samtalen besto i praksis av bønn og resitasjon av lovprisninger.

Den hellige arkimandritt Hilarion døde, men på grunn av den ydmykhet som han hadde innpodet i sine disipler, inkludert å avvise kirkelige embeter, var munkene ute av stand til å velge en etterfølger. Da bestemte de seg for å sette hver sin skål på bredden av elven Aventino og ventet på at en fisk skulle komme inn i en av disse, og eieren av skålen ville bli den nye arkimandritten. Valget falt på Nikolas, som var den yngste av dem (de var alle ganske gamle).

Den nye arkimandritten foreslo for brødrene at de for å takke Gud skulle foreta en pilegrimsreise til Roma. I løpet av turen klarte «de syv brødrene» ved hjelp av sine bønner å frigjøre syv besatte som de møtte nær Lago di Fucino, fra de onde åndene. De gjenopptok sin reise, men da en av dem, Orante, fikk forverret sine helseplager, forlot han sine ledsagere og nær Ortucchio fant han ly i kirken for Santissima Vergine i Santa Maria in Capo d’acqua. De andre seks fortsatte pilegrimsreisen til Roma, og deretter returnerte de til Prata og sitt klosterliv.

Nikolas var abbed i flere år, og hans mystiske liv og nestekjærlige handlinger ga ham et ry for hellighet. Han døde i en alder av hundre år i basilianerklosteret Prata, sannsynligvis en 13. januar en gang mellom 1009 og 1012, pontifikatet til pave Sergius IV (1009-12). Etter hans død var de andre brødrene igjen ute av stand til å velge en etterfølger, men denne gangen mente de seg fri til å følge sine egne veier. De gjenværende medlemmene av kommuniteten forlot felleslivet og trakk seg tilbake til hvert sitt eremittliv i ulike sentre i Abruzzo. Johannes døde i likhet med de andre en gang tidlig på 1000-tallet.

Interessen for disse helgenene, som for andre helgenskikkelser, er av natur mer folkloristisk og litterær snarere enn hagiografisk. En uvanlig migrasjon av noen munker som kalte hverandre «brødre» og alle døde i hellighets ry, var grunnlaget for legenden som en gang var utbredt blant vanlige folk i Abruzzo, om de «syv hellige brødre».

Når det gjelder Johannes, er det to kandidater til hvem han var. Noen forskere mener at det i den monastiske kommuniteten i Prata nesten helt sikkert levde to ved navn Johannes, nemlig den hellige Johannes eremitten som senere levde i Rosello, og Johannes Stabilis, som sannsynligvis levde i Fara San Martino. Johannes har minnedag 26. august.

Kilder: it.wikipedia.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 8. juni 2015

av Per Einar Odden publisert 08.06.2015, sist endret 28.12.2015 - 12:05