De fire patriarker av Konstantinopel

Minnedag: 6. januar

De fire patriarker av Konstantinopel er blant de hellige som spesielt æres i den ortodokse kirke. De fire er de hellige Germanos I (død ca 740), Tarasios (død 806), Nikeforos I (død 828) og Methodios I (død 847). Alle fire var Ikonoduler (billed-ærere) og faste motstandere av ikonoklasmen (billedstormen).

av Webmaster publisert 16.02.2001, sist endret 28.12.2015 - 12:06