Den hellige Lidorius av Tours (d. ~371)

Minnedag: 13. september

Den hellige Lidorius (fr: Lidoire) ble født en gang tidlig på 300-tallet i Frankrike (?) Den hellige Gatian var sendt til Gallia som misjonær rundt 250, og han ble den første biskop av Tours. Etter et episkopat på femti år døde han i 301. Men på grunn av de harde forfølgelsene i årene rett etterpå, som gjorde at de kristne ble spredt, sto bispestolen tom i 36 år og resultatene av hans arbeid døde gradvis ut.

Men i 337 [441] ble Lidorius valgt til biskop (noen kilder oppgir Gatians dødsår til 337).

Siste kapittel av den hellige Gregor av Tours' «Frankernes historie» (Historia Francorum) har overskriften De Turonicis episcopis, «biskoper av Tours, og der bringer Gregor en kronologisk liste over de syv første biskopene. Først står Gatian med et episkopat på femti år, og deretter var bispestolen vakant i 36 år. Gatians etterfølger var Lidorius, som styrte bispedømmet i 33 år; og den tredje biskopen av Tours var den berømte Martin (371-97). Gregor plasserer hans ordinasjon i 371 eller 372. Deretter fulgte den hellige Brictius (fr: Brice) (397-444), den hellige Eustochius (fr: Eustoche) (444-61), den hellige Perpetuus (fr: Perpet) (461-91) og på syvende plass den hellige Volusian (fr: Volusien) (491-98), som ble fordrevet fra bispesetet av visigoterne («vestgoterne»).

Lidorius æret sin forgjenger som en helgen og lot også bygge en kirke i Tours, forgjengeren til dagens katedral Saint-Gatien. Denne katedralen er neppe blant de betydeligste kirkene i Frankrike, men den er likevel av betydelig interesse. En katedral fra første halvdel av 1100-tallet ble brent i 1166 under krangelen mellom kongene Ludvig VII av Frankrike (1137-80) og Henrik II av England (1154-89). En ny katedral ble påbegynt rundt 1170, men den ble ikke ferdig før i 1547.

Lidorius var biskop i 33 år og døde i 371. Hans etterfølger ble den store hellige Martin. Hans minnedag er 19. september med en translasjonsfest den 4. februar.

av Webmaster publisert 08.04.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:49