Den hellige Maurus av Verdun (d. 383)

Minnedag: 8. november

Den hellige Maurus (fr: Maur) ble født en gang tidlig på 300-tallet i Verdun i Gallia Belgica, nå i departementet Meuse i regionen Lorraine i Frankrike. Etter et fromt eneboerliv ble han i 356 den andre biskop av Verdun i Frankrike etter den hellige Sanctinus (fr: Saintin) (332-56). En legende forteller at da Sanctinus ble tvunget til å slutte seg til sin forfulgte kommunitet i Meaux, betrodde denne første biskopen av både Verdun og Meaux bispeembetet til Maurus, den første Verdunois som ble ordinert til prest. Han hadde embetet som biskop i 27 år til sin død i 383. Blant sitt presteskap grunnla og fremmet han felleslivet. Hans legeme ble bisatt i den Johanneskirken han selv hadde bygd.

Da det ble åpenbart for den hellige Agericus, den tiende biskopen av Verdun, hvor levningene av den andre, tredje og fjerde biskopen av Verdun, de hellige Maurus, Salvinus og Arator, befant seg, ble deres levninger gjenfunnet, og da man undersøkte dem, fant man på Maurus’ legeme spor av et gjennomgått martyrium.

Hans relikvier ble skrinlagt på 800-tallet, da mange mirakler skal ha skjedd ved hans grav. Hans minnedag i det førkonsiliære Martyrologium Romanum var 8. november, men den står ikke lenger i den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004). I Verdun feires han den 10. november. I det gamle Martyrologium Romanum sto det under 8. november:

Apud Virodunum, in Gallia, sancti Mauri, Episcopi et Confessoris.

Ved Verdun i Gallia, den hellige Maurus, biskop og bekjenner.

I Verdun regnes alle de ti første biskopene som helgener: 1. Sanctinus (fr: Saintin) (332-56). 2. Maurus (fr: Maur) (356-83). 3. Salvinus (fr: Salvin) (383-420). 4. Arator (fr: Arateur) (420-54). 5. Pulchronius (Polychronius; fr: Pulchrone) (454-70). 6. Possessor (Possesseur) (470-86). 7. Firminus (Ferminus; fr: Firmin) (486-502). 8. Vitonus (fr: Vanne) (502-39). 9. Desideratus (fr: Désiré) (529-54). 10. Agericus (fr: Airy) (554-91).

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CatholicSaints.Info, fr.wikipedia.org, liturgialatina.org, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 9. august 2015

av Per Einar Odden publisert 09.08.2015, sist endret 28.12.2015 - 12:05