Den hellige Salvinus av Verdun (d. ~420)

Minnedag: 4. september

Den hellige Salvinus (fr: Salvin) ble født en gang på 300-tallet i Gallia, nå Frankrike. var den tredje biskop av Verdun i Frankrike fra rundt 383 til 420. Han overtok etter den hellige Maurus, men ingenting er kjent om hans episkopat. Han døde rundt 420 og hans minnedag er 4. september.

Da det ble åpenbart for den hellige Agericus, den tiende biskopen av Verdun, hvor levningene av den andre, tredje og fjerde biskopen av Verdun, de hellige Maurus, Salvinus og Arator, befant seg, ble deres levninger gjenfunnet, og da man undersøkte dem, fant man på Maurus’ legeme spor av et gjennomgått martyrium.

I Verdun regnes alle de ti første biskopene som helgener: 1. Sanctinus (fr: Saintin) (332-56). 2. Maurus (fr: Maur) (356-83). 3. Salvinus (fr: Salvin) (383-420). 4. Arator (fr: Arateur) (420-54). 5. Pulchronius (Polychronius; fr: Pulchrone) (454-70). 6. Possessor (Possesseur) (470-86). 7. Firminus (Ferminus; fr: Firmin) (486-502). 8. Vitonus (fr: Vanne) (502-39). 9. Desideratus (fr: Désiré) (529-54). 10. Agericus (fr: Airy) (554-91).

Kilder: Benedictines, Bunson, CSO, CatholicSaints.Info, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 9. august 2015

av Per Einar Odden publisert 09.08.2015, sist endret 28.12.2015 - 12:04