Den hellige Moluag av Lismore (~530-592)

Minnedag: 25. juni

The Saints Window i kirken St Moluag på Lismore i Argyll, Moluag (t.v.) og Kolumba

Den hellige Moluag eller Lugaid «Molúa» eller Lughaith «Moloc» mac Lanneon skal ha blitt født rundt år 530. Hans navn skrives vekselvis Lughaith, Lughaid, Lughaidh, Lugait, Lugaid og Luan, selv om han er bedre kjent under sitt irske kjælenavn, som skrives vekselvis Moloc, Molloch, Moluag, Molluog, Morlach, Murlach og Molúa (lat: Moluanus, Molvanus, Luanus). Han skal ha blitt født i Nord-Irland i klanen O'Neill og blitt munk i Bangor. Ifølge andre kilder skal han ha vært sønn av en skotsk adelsmann og fått sin utdannelse i Birr i Irland under den hellige Brendan den Eldre. Den hellige Bernhard av Clairvaux forteller oss i sin biografi om den hellige Malakias at munken Moluag av Bangor grunnla hundre klostre i Skottland.

Han dro i alle fal til (eller tilbake til) Skottland, hvor han gikk i land i Argyllshire, evangeliserte innbyggerne på øya Lismore på vestkysten og grunnla et kloster der rundt 562. Senere ble kirker grunnlagt derfra i Øst-Skottland, Skye og de ytre Hebridene. Han stiller på linje med den hellige Kolumba som misjonær. Mens Kolumba var gælernes apostel, evangeliserte Moluag pikterne. Senere har det imidlertid vokst frem legender som hevder at det var bitter rivalisering mellom de to. Moluag evangeliserte ulike deler landet, men hans hovedarbeid var kristningen av Hebridene. Resten av livet viet han til misjonsarbeid i Ross og i provinsen Mar.

Han døde rundt 592 (kildene som kaller ham Moloc, oppgir 572) i Rossmarkie, men hans relikvier ble flyttet til Mortlach, det vil si Murlach i Skottland, som bærer hans navn, og skrinlagt der. På øya Lewis ble han påkalt for helbredelse av galskap, og til tross for reformatorenes forsøk på å stanse skikken, ble det helt til 1800-tallet utført en rituell gudstjeneste for Moluags forbønn i hans titularkirke Teampall Mo Luigh. Kong Malcolm II av Skottland tilskrev Jomfru Marias og Moluags forbønner sin seier over danskene nær Murlach. Som takk grunnla han et kloster, en katedralkirke og et bispesete. Setet ble senere overført til Aberdeen. Selv om Moluags kult ble svakere sammen med pakten til pikterne han evangeliserte, er det mange minner om ham i form av gamle kirker og stedsnavn. Kilmoluag er et vanlig eksempel. Navnet «Luke» (Lukas), som er svært vanlig blant menn i Skottland, hevdes med pålitelighet å ha blitt avledet fra Moluag.

Det er bevart en hyrdestav (bachuil) av slåpetorn, en gang belagt med forgylt kobber og kanskje utsmykket med juveler, som sies å være hans. Den har i flere århundrer vært et arvestykke i familien Livingstone på Lismore, og lederen for familien er kjent som baron av Bachuil. Et latinsk charter fra 1554 bekrefter at familien har hatt Moluags Magnum Baculum i eie i uminnelige tider. På et tidspunkt ble staven plassert i sikkerhet i velvet hos hertugen av Argyll, men i 1973 gikk den nåværende hertugen, fulgt av hertuginnen, deres unge sønn markien av Lorne, den episkopale biskopen av Argyll and the Isles og to prester fra den presbyterianske Church of Scotland, om bord i en coracle (en liten bred båt av vier trukket med skinn) fra Port Appin og returnerte den til dens rettmessige vokter. Så å si hele befolkningen på Lismore var til stede ved den påfølgende seremonien. Den 25. juni 1992 ble 1400-årsjubileet for den helliges død feiret på Lismore. Staven tas fortsatt frem for å bæres i prosesjon ved store anledninger.

Moluag ble helligkåret ved at hans kult ble stadfestet den 11. juli 1898 (gruppen «Adomnán av Iona og hans 18 skotske ledsagere») av pave Leo XIII (1878-1903). Hans minnedag er 25. juni. De viktigste kildene til hans liv er Aberdeen-breviaret, som siterer Den hellige Oengus' Félire (martyrologium).

Det har vært en viss sammenblanding med den hellige abbed Molua av Killaloe. Begge skal opprinnelig ha blitt kalt Lughaidh, og begge grunnla klostre, men det finnes tre versjoner av en latinsk biografi om Molua, som var grunnleggeren av et kloster i Killaloe i grevskapet Clare og lærer til den hellige Flannan. Molua skal ha dødd rundt 609 og Moluag rundt 592, og dessuten misjonerte Moluag i Skottland, ikke Irland.

En av den hellige Patrick av Irlands (385-461) (Pádraig) nevøer, sønn av hans hellige søster Darerca og hennes første mann, Restitutus Lombarden (Rhystud barden), kalles Luguat, men det er trolig en sammenblanding med den hellige Moluag av Lismore.

av Webmaster publisert 28.09.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:53