Den hellige Odran Maighistir av Latteragh (500-t)

Minnedag: 2. oktober

Glassmalerier bak alteret i kirken Our Lady and St Kieran i Ballylooby i grevskapet Tipperary, som avbilder fire lokale helgener sammen med Madonna og barnet. F.v. Declan av Ardmore, Kieran av Tubbrid (kirkens navnepatron), Maria med barnet, Carthagus av Lismore og Odran MaighistirDen hellige Odran Maighistir (= mester) (Odhran, Odhrán, Ódhrán, Odhron, Odrian; eng: Oran, Otteran; lat: Otteranus, Odranus) levde på 500-tallet i Irland. Navnet kommer fra odhar (= gråbrun farge), som også kunne brukes som navn på en ku av denne fargen, noe som vises av den hellige Kieran av Clonmacnoises (ca 515-ca 549) berømte odhar. Navnet Odran ble båret av mange helgener, og hele femten av dem sto i listen over homonyme helgener. Denne Odran er den best kjente av disse.

Han var bror av den hellige Medran (Meadhrán) og de var sønner av Mac Raith og knyttet til Uí Dhaighre av Múscraighe Tire, som hadde land i de to baroniene Upper og Lower Ormond i grevskapet Tipperary i den sørlige irske provinsen Munster. Noen sier at brødrene kom fra Latteragh (Lattracha, Leitreacha Odhráin, Leatharach, Leitrioch-odrain, Leitreach-odrain, Lettir-odrain) i baroniet Upper Ormond, mens andre sier at de kom fra Muskerry, en sentral region i grevskapet Cork i provinsen Munster som består av baroniene Muskerry West og Muskerry East. Regionen har sitt navn etter Múscraige, et viktig folk i den tidlige folkestammen Iverni (Érainn) i Munster. Den hellige Senan av Scattery (Seanán) (ca 488-ca 544) tilhørte også Múscraighe, og det kan forklare hvorfor et medlem av hans hushold ved navn Odhrán blir sagt å ha vært blant dem som gravla ham, før han også etterfulgte ham som abbed.

Rundt 480 kom de to brødrene, som da var gutter på fra ti til fjorten år, til den hellige Kieran av Saighir (d. ca 530) i hans kloster i Saighir i det nåværende grevskapet Offaly i den østlige provinsen Leinster for å konsultere ham om en valfart de ønsket å foreta. Men da Medran så den ærverdige abbeden, kom et pust av sunn fornuft over ham, og han tenkte at det ville være en mye bedre vei for ham og hans bror å bli værende hos Kieran og begynne på hans skole. Da Medran foreslo dette til Odran, ble hans bror indignert og sa: «Dette er ikke i henhold til den avtalen vi hadde da vi dro hjemmefra». Deretter snudde Odran seg mot Kieran og sa: «Jeg ber deg, ikke støtt min bror mot meg».

Abbeden svarte: «La Herren dømme mellom oss om han skal bli værende hos meg eller dra med deg. La Medran holde en lykt i hånden og blåse på veken, og hvis den tennes, skal han bli værende hos meg». Da forteller historien at lyset flammet opp, og Medran knyttet seg til Kieran og ble der til sin død. Denne måten å avgjøre en sak på, ved å puste på the fortsatt glødende veken av et nylig slukket lys, opptrer også i andre historier.

Kieran sa til Odran: «Uansett hvilken vei du går, er du skjebnebestemt til å vende tilbake til Múscraige til slutt, og når Kolumba sønn av Crimthann (den hellige Kolumba av Terryglass) bæres, skjult i hvete, til sin begravelse av deg og Mocumin av Terryglass, skal du komme, o Odran, til ditt eget kloster i Latteragh (Leitreacha Odhráin) i baroniet Upper Ormond, og det skal bli stedet for din oppstandelse». Odran dro da bedrøvet bort og reiste langt av sted. Odrans rolle i overføringen av Kolumba av Terryglass’ relikvier til Inishcaltra minnes ellers i quatrains tilskrevet den hellige Brendan sjøfareren (Bréanainn) (ca 486-577) (et quatrain eller tetrastikon er et dikt eller en strofe med fire linjer).

Kolumba av Terryglass’ biografi forteller at hans viktigste grunnleggelse var Inis Celtra (Iniscaltra, Iniscealtra) (Holy Island) i Lough Derg, som tidligere hadde vært bebodd av Mac Creiche og som han regnes som medgrunnlegger av. Biografien forteller også at en disippel av Kolumba, Mocumin, er assosiert med Terryglass og at Kolumbas legeme ble overført fra Inis Celtra til Terryglass av hans etterfølger Nad Cáem.

I et avsnitt i biografien om den hellige Fintan av Clonenagh (d. 603) nevnes Fintans to medstudenter under Kolumba av Terryglass, nemlig de to hellige brødrene Caemen av Enach Truim (Anatrim) (Coeman, Caemban) og Mocumin (Mo Cheme, Mochaimhe), som etterfulgte Kolumba som abbed av Terryglass. Kolumba tok de tre med seg som disipler etter at han var ferdig utdannet av Finnian. Deretter grunnla han i 548 et kloster i Tír-dá-glas (Tir-da-glas, Tir da glas, Tirdaglas, Tyrdaglas), nå Terryglass ved bredden av Lough Derg i Múscraige Tíre i baroniet Lower Ormond nord i grevskapet Tipperary i provinsen Munster i det sørlige Irland. Dette klosteret ledet han som abbed. Mocumin var en bror av den hellige Kevin av Glendalough (Coemghen) (ca 480-ca 618).

Odran sies å ha opptrådt sammen med Mac Cuilinn av Lusk som en utsending til Kieran av Clonmacnoise for å la ham få vite at helgenene i Irland fastet med det formål å påskynde Kierans død slik at hele Irland kom under hans autoritet. Han ble også sagt å ha lagt en forbannelse på Cormac sønn av Coichean fra Dál gCais på et sted som het Rinn Arda Odhráin ved Lough Derg på grunn av dynastens avslag på å gi sitt folk, Múscraighe, en tredagers våpenhvile.

Odrans kirke i Latteragh ble senere en del av eiendommene til augustinerprioratet i Toomyvara. Fordi han var en av Múscraighes tre seanóiri, er det sannsynligvis han det menes i dedikasjonen av en hellig kilde til Oran i Ahaveheen i sognet Cloncrew i grevskapet Limerick, like utenfor den senere cantred (tidligere geografisk område) Muscridonegan.

Odran hadde to minnedager, 2. oktober og 26/27. oktober, sistnevnte, som ble feiret i Latteragh, delte han med sine navnebrødre Otteran av Iona og samme helgen feiret i Killotteran i Waterford, samt med den hellige Odran Charioteer (d. ~452), den den hellige Patrick av Irlands (Pádraig) (385-461) vognkusk.

Kilder: Benedictines, Bunson, Ó Riain, KIR, CSO, CatholicSaints.Info, Heiligenlexikon, celt-saints, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 30. august 1998

av Webmaster publisert 30.08.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:48