De hellige Onesiforos av Kyrene og Porfyrios ( -~80)

Minnedag: 6. september

De hellige Onesiforos av Kyrene og Porfyrios ( -~80)

Den hellige Onesiforos (navnet betyr «nyttig») nevnes i den hellige apostelen Paulus' 2. brev til Timotheos: «Må Herren forbarme seg over familien til Onesiforos, for han har mange ganger gitt meg nytt mot, og han skammet seg ikke over mine lenker. Da han kom til Roma, lette han iherdig etter meg til han fant meg.» (2 Tim 1,16-17). Et annet sted heter det: «Hils Priska og Akvilas og alle i Onesiforos' familie.» (2 Tim 4,19). Man regner med at Onesiforos allerede var død da Paulus skrev brevet til Timotheos.

En fargerik senere legende tilføyer at Onesiforos ledsaget Paulus til Spania og deretter tilbake til øst, hvor han ble biskop av Kyrene og led martyrdøden rundt år 80 under keiser Domitian (81-96). Det skjedde et sted i Hellesponten og han ble først brent på bål og deretter drept ved å bli bundet mellom ville hester og revet i stykker. Den hellige Porfyrios blir beskrevet som et medlem av Onesiforos' husholdning, og han tok del i sin herres verk og martyrium.

Deres minnedag er 6. september, men 30. juli og 9. november nevnes også. I øst er hans minnedag 7. september sammen med den hellige Evodius av Antiokia. Hans minnedag i de greske synaksariene sammen med Porfyrios var 11. juli. Den hellige Ado av Vienne satte dem inn i sitt martyrologium den 6. september, og dette ble fulgt av den ærverdige kardinal Cesare Baronius (1538-1607), lærd oratorianer og kirkehistoriker, da han reviderte Martyrologium Romanum på slutten av 1500-tallet.

Onesiforos står som nr. 53 på biskop Dorotheus av Tyrus liste over «Jesu Sytti disipler» i henhold til Den ortodokse kirkes tradisjon.

av Webmaster publisert 12.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:48