Den salige Peter den Ærverdige (~1092-1156)

Minnedag: 29. desember

Den salige Peter (fr: Pierre) de Montboissier ble født ca 1092 i en fornem familie i Auvergne i Frankrike. Hans mor, den salige Raingardis, sendte ham for utdannelse til det cluniacensiske klosteret Sauxillanges, og han ble som 17-åring i 1109 benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti - OSB) i Cluny. Kort etter abbed Hugo den Stores død samme år ble han sendt til Vézelay, først som student og deretter fra 1112 som prior. I 1120 ble han utnevnt til prior i klosteret Domene ved Grenoble. La Grande Chartreuse lå i nærheten, og det ga ham anledning til å ble kjent med den hellige Brunos åndelige sønner, et bemerkelsesverdig vennskap som holdt ham oppe under de tunge byrdene som skulle legges på ham.

Klosteret Cluny ved Mâcon i Burgund nordvest for Lyon ble grunnlagt i 910 av Vilhelm av Aquitania og begynte sitt liv som et reformert, men temmelig ukjent kloster. Det fulgte Benedikts regel med en strenghet som var uvanlig på den tiden. Få ville ha spådd dets raske vekst til å bli det viktigste klosteret i Europa. Klosteret ble senteret for reformen og den åndelige fornyelsen av det vestlige munkevesenet på 1000- og 1100-tallet.

Da den sjette abbed av Cluny, den hellige Hugo den Store, døde i 1109, ble Pontius (Pons) av Melgueil ny abbed. Men han var en verdsligsinnet, trettekjær adelsmann som var uegnet til å være abbed. Til slutt hadde han skapt så mye opprør og så mange fraksjoner at paven ba ham om å trekke seg. Den 22. august 1122 ble Peter valgt til den åttende abbed av Cluny, 30 år gammel. Det var en enorm oppgave, for Cluny hadde den gang 400 munker i tillegg til 2.000 hus over hele Europa og langt inn i Asia.

I 1125 (eller 1124) var Peter i Aquitania. Da kom Pontius tilbake med en gruppe bevæpnede menn og tok kontroll over klosteret. Pave Honorius II (1124-30) grep imidlertid inn og kalte både Pontius og Peter til Roma. Der satte han Pontius i fengsel, hvor han døde året etter.

Under Peters 34 år som abbed nådde den cluniacensiske klosterreformen sitt høydepunkt, og Cluny var det mest innflytelsesrike klosteret i Europa. Peter tjente som pavelig legat til Aquitania, England og ulike stater i Italia. I Kirkens og Clunys tjeneste foretok han mange reiser: seks til Roma, to til Spania (en i 1139) og til og med til England (1130). Hans skjøre helse hadde imidlertid ikke godt av reisene, han tålte ikke klimaet i Italia og han syntes kryssingen av Alpene var forferdelig. «Luften i Roma forårsaker vanligvis en tidlig død for folk fra mitt land», skrev han til paven.

I 1130 støttet han pave Innocent II (1130-43) mot motpaven Kletus (Anakletus) II (1130-38), selv om Kletus hadde vært munk i Cluny under abbed Pontius. Peter var rolig og uforstyrret, vennlig og nestekjærlig, og det fullkomne motstykket til sin stormende samtidige, venn, beundrer og på noen punkter rival, den hellige Bernhard av Clairvaux. Bernhard var talsmann for de cisterciensiske klostrene og var tilbøyelig til å betrakte de cluniacensiske klostrene som en slags rivaliserende organisasjon. Han anklaget Cluny-klostrene for ikke å være strenge nok i sin monastiske observans og legge for stor vekt på studier i stedet for ora et labora, bønn og arbeid. I stedet for et oppbrakt svar vurderte Peter klagemålene, gjorde noen endringer der han syntes det var nødvendig og ignorerte de klagene som han betraktet som ubegrunnede. Men Bernhard så også Peters kvaliteter og var den første som kalte ham «den Ærverdige».

I 1140, da Bernhard hadde lyktes i å få Abelards synspunkter fordømt på konsilet i Sens, ga Peter som en sjenerøs venn Abelard husly i Cluny. Han overtalte også paven til å behandle Abelard mildt, og forsonet senere Bernhard og Abelard. Han nektet å ha noe å gjøre med prekingen av det andre korstog og sa at muslimene ikke burde møtes med armeer, men med lærde som var forberedt på rasjonell dialog. Han sørget for den første oversettelsen av Koranen til latin, slik at kristne misjonærer kunne forstå hva muslimene som de snart skulle møte, trodde på.

Mellom sine reiser trakk Peter seg tilbake til en eneboerhytte for studier og bønn. Han skrev religiøse traktater, dikt, hymner og en mengde brev, og av dem er rundt 200 bevart. Han skrev mot de petrobrusianske kjetterne i Sør-Frankrike (tilhengerne av Peter de Bruys), han forsvarte jødene mot forfølgelser og falske anklager og fulgte den salige pave Eugenius III (1145-53) til synoden i Reims i 1147 som fordømte læren til biskop Gilbert de la Porrée.

I Cluny regulerte han økonomien og hevet standarden på studiene, siden han selv var poet og en fremtredende teologisk forfatter. Han brukte to generalkapitler i 1132 og 1146 til å vinne støtte for sine konstitusjoner. Han fikk tilnavnet Venerabilis, «den Ærverdige», på grunn av sin fromhet og visdom.

I tretti år ba Peter om å få dø på festen for Inkarnasjonen, den 25. desember, fordi han ønsket å bli glemt. Han ba også andre om å be for dette. Hvert år dro han til munkene i Chartreuse, som han elsket dypt, og ba dem også om å bønnfalle Herren om denne tjenesten. Peter døde da også i henhold til sitt ønske på juledag den 25. desember 1156, etter å ha preket om festen til sine munker. Han ble gravlagt helt i sør i klostergangen i klosterkirken. Hans grav ble skjendet i 1562 under hugenottkrigene og rasert i 1792 under Den franske revolusjon, men noen rester ble oppdaget i 1931, gjemt i stallen.

Med hans død var Clunys gullalder over. Men den hadde vart i over 200 år og hadde gjort mye for å fremme den vestlige sivilisasjon, både åndelig og verdslig. Hans navn ble satt inn i franske martyrologier, men han kom alltid i skyggen av sin samtidige Bernhard. Men selv om hans kult aldri ble formelt godkjent, feires hans minnedag som salig den 29. desember i bispedømmet Arras. 11. mai nevnes også, men det er ellers minnedagen til Majolus av Cluny. Både Catholic Encyclopedia og Encyclopedia Britannica skriver at hans kult ble godkjent av den salige pave Pius IX (1846-78) i 1862, men Helligkåringskongregasjonens Index ac status causarum (1999) skriver ikke noe om dette.

Da den romerske kalenderen ble reorganisert i 1968, ble det etablert en minnedag den 29. april som en felles minnedag for de syv hellige og salige abbeder som har ledet det innflytelsesrike klosteret Cluny. De har alle fremdeles sine individuelle minnedager i tillegg til denne fellesfesten. De seks andre er: De hellige Berno, Odo, Majolus, Odilo og Hugo og den salige Aymard.

av Webmaster publisert 15.04.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:51