Den hellige Porfyrius av Palestrina

Minnedag: 20. august

Den hellige Porfyrius er knyttet til den apokryfe legenden til den hellige Agapitus av Palestrina, hvis historie ble overført til den like uhistoriske legenden om den hellige Venantius av Camerino. Til sistnevnte legende er en annen Porfyrius tilknyttet, nemlig den hellige Porfyrius av Camerino.

Porfyrius' minnedag er 20. august.

av Webmaster publisert 08.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:51