Den hellige Ségéne av Iona (d. 652)

Minnedag: 12. august

Den hellige Ségéne mac Fiachna ble født på slutten av 500-tallet i Irland. Han var en slektning av den hellige Kolumba av Iona, men ble munk i klosteret på Iona først etter at grunnleggeren døde i 597. Han var nevø av Ionas tredje abbed, den hellige Lasrén (599-605), som var sønn av en fetter av Kolumba og som overtok som abbed etter en annen fetter av Kolumba, den hellige Baithin (597-99). Den fjerde abbeden, som var brite og den første abbeden som ikke var en slektning av Kolumba, var den hellige Fergna (605-23).

Etter at Fergna døde den 2. mars 623, ble Ségéne valgt til klosterets femte abbed. Det var i hans tid at den hellige kong Osvald av Northumbria (634-42), som hadde kommet til Iona i eksil som tolvåring i 616 og var blitt døpt der, ba klosteret på Iona om å sende en biskop for å forkynne evangeliet i Northumbria. En av brødrene på Iona, Corman, ble utnevnt til biskop og sendt til Northumbria, men han mislyktes som misjonær der på grunn av sin strenghet og ukloke metoder. Han betraktet menneskene der som barbariske og hardnakkede, og han vendte snart tilbake til Iona og erklærte at engelskmennene var umulige å undervise og alt for sta til å bli omvendt. Corman ble snart erstattet av den vennlige og hellige irske munken Aidan (Áedán) fra Iona, (d. 651), som var kong Osvalds gamle venn fra tiden i eksil på Iona.

Abbed Ségéne ser ut til å ha hatt en direkte personlig interesse i misjonen til Northumbria. En historie fortalt av Kolumbas biograf, den hellige Adomnán, selv den niende abbed av Iona (679-704), viser Kolumbas støtte før kong Osvalds seier over tronrøveren, den walisiske kristne kongen Cadwallon av Gwynedd, som styrte Northumbria som en tyrann i ett år. Osvalds hær slo i 634 Cadwallons mye større hær og drepte ham i et slag i Hevenfelt ved Rowley Burn og lyktes dermed i å erobre tilbake landet. Kvelden før slaget hadde han satt opp et trekors og samlet sammen hæren for å be om seier rundt det, selv om bare få av soldatene kunne ha vært kristne. Om natten hadde han en visjon av Kolumba av Iona, som strakte sin kappe over de sovende soldatene og lovte dem seier. Denne historien skal ha blitt fortalt av kong Osvald til abbed Ségéne i nærvær av den hellige Failbe, senere abbed av Iona (669-79), Adomnáns forgjenger som abbed og hans informant.

Dette møtet mellom abbed Ségéne og kong Osvald fant trolig sted i Northumbria snarere enn i Dalriada (det irske kongeriket i Skottland), siden annalene viser at abbeder av Iona ikke sjelden besøkte kirker som var underlagt deres autoritet. Ségéne var også ansvarlig for å sende den hellige Finan av Lindisfarne (d. 661) (Fínán) til Northumbria etter Aidans død i 651, året før han selv døde. Tidligere, i 635, hadde han grunnlagt et kloster kalt «Rechru», trolig Lambay Island, men muligens Rathlin Island.

Abbed Ségéne døde den 12. august 652. På den tiden var de politiske forholdene i Midlands i Irland blitt mindre fordelaktige for Iona. Etter at kong Domnall mac Áeda av Tara, som tilhørte Cenél Conaill, døde i 642, ble den øverste makten i klanen Uí Néill delt mellom Cenél Conaill og herskerne i Brega, som stort sett tilsvarer dagens grevskap Meath og den nordlige delen av grevskapet Dublin. Sistnevnte knyttet nære bånd med Armagh, trolig som en motvekt mot alliansen mellom Iona og Cenél Conaill. Dette kan være grunnen til at Durrow ikke nevnes en eneste gang i annalene fra 600-tallet.

av Webmaster publisert 22.12.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:52