Den hellige Sostenes av Kolofon (1. årh)

Minnedag: 28. november

Den hellige Sostenes (Sosthenes) var synagogeforstander i Korint.

«Mens Gallio var guvernør i Akaia, slo jødene seg sammen mot Paulus og trakk ham for retten. 'Denne mannen,' sa de, 'overtaler folk til å dyrke Gud på en måte som er i strid med loven.' Paulus skulle nettopp til å gripe ordet da Gallio sa til jødene: 'Hadde det dreid seg om en forbrytelse eller en kjeltringstrek, da hadde jeg grunn til å høre tålmodig på dere, jøder. Men er det strid om lære og om navn og deres egen lov, da får dere selv ordne opp. Jeg vil ikke dømme i slike saker.' Så jaget han dem bort fra retten. Alle grep da fatt i synagogeforstanderen Sostenes og julte ham opp like foran dommersetet. Men Gallio brydde seg ikke det minste om det» (Apg 18,12-17).

Det står ikke noe om motivet for angrepet på Sostenes, og det nevnes heller ikke om han ble jult opp av romere eller grekere.

Noen identifiserer ham med den Sostenes den hellige apostelen Paulus kaller «vår bror»: «Paulus, som etter Guds vilje er kalt til Jesu Kristi apostel, og vår bror Sostenes hilser Guds menighet i Korint» (1.Kor 1,1-2), men det er ikke klart om dette er riktig.

En tradisjon sier at han ble biskop av Caesarea og ble etterfulgt av den hellige Tykikos. Han står som nr. 55 på biskop Dorotheus av Tyrus liste over «Jesu Sytti disipler» i henhold til Den ortodokse kirkes tradisjon. Der sies det at han ble biskop av Kolofon (Colophon) og ble etterfulgt av Tykikos i det setet. Kolofon var en av de tolv ioniske byer i Lilleasia, mellom Lebedos (ruiner nær Hypsili-Hissar) og Efesos (Aya-Solouk).

Hans minnedag er 28. november, men 30. mars (øst) eller 29. mars, 11. juni og 8. desember (vest) nevnes også.

av Webmaster publisert 12.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:54