Den hellige Tykikos av Kolofon (1. årh)

Minnedag: 29. april

Den hellige Tykikos reiser til Kirken i Efesos

Den hellige Tykikos (Tychicus, Tykikus) var en disippel av den hellige apostelen Paulus og hans faste ledsager. Han kom fra den romerske provinsen Asia, trolig født i Efesos: «Sammen med ham reiste Sopatros fra Beroea, sønn av Pyrrus, videre Aristark og Sekundus fra Thessaloniki og Gaius fra Derbe, dessuten Timotheos, og fra Asia Tykikos og Trofimos» (Apg 20,4). Vi vet ingen ting om hans omvendelse.

Han opptrer som en ledsager av Paulus på hans tredje misjonsreise fra Korint gjennom Makedonia og Lilleasia til Jerusalem. Han delte Paulus' første fangenskap i Roma og ble sendt til Asia med brevet til kolosserne og efeserne: «Tykikos skal fortelle dere alt om hvordan det går med meg. Han er en kjær bror og en trofast tjener og medarbeider for Herren» (Kol 4,7). «For at også dere skal få vite hvordan jeg har det og hvordan det står til med meg, skal Tykikos fortelle dere alt. Han er vår kjære bror og en trofast Herrens tjener» (Ef 6,21).

Ifølge brevet til Titus aktet Paulus å sende Tykikos eller Artemas til Titus på Kreta som hans stedfortreder: «Når jeg sender Artemas eller Tykikos til deg, må du komme til meg i Nikopolis så fort du kan, for jeg har bestemt meg for å bli der vinteren over» (Tit 3,12). Artemas må ha blitt sendt, for under Paulus' andre fangenskap i Roma ble Tykikos sendt derfra til Efesos: «Tykikos har jeg sendt til Efesos» (2.Tim 4,12).

Om Tykikos' videre karriere er ingenting kjent med sikkerhet, men mange byer hevder at han var deres biskop. Basilios Porphyrogenitus' menologi, som minnes ham den 9. april, sier at han etterfulgte den hellige Sostenes som biskop av Kolofon (Colophon). Kolofon var en av de tolv ioniske byer i Lilleasia, mellom Lebedos (ruiner nær Hypsili-Hissar) og Efesos (Aya-Solouk). Andre kilder skriver at den hellige apostelen Andreas utnevnte ham til biskop av Kalkedon. En annen tradisjon sier at han ble biskop av Caesarea etter Sostenes. Han kalles også biskop av Neapolis på Kypros. Noen martyrologier kaller ham diakon, mens Martyrologium Romanum kaller ham biskop av Paphos på Kypros.

Hans minnedag er 29. april. Han står som nr. 57 på biskop Dorotheus av Tyrus liste over «Jesu Sytti disipler» i henhold til Den ortodokse kirkes tradisjon.

av Webmaster publisert 12.08.2006, sist endret 07.10.2018 - 05:57