Den hellige Artemas av Lystra (1. årh)

Minnedag: 30. oktober

Den hellige Artemas var en disippel av den hellige apostelen Paulus og nevnes i hans brev til Titus (3,12). En senere tradisjon gjør ham til biskop av Lystra. Han æres av grekerne. Hans minnedag er 30. oktober sammen med de hellige Tertius, Markus og Justus (Josef Barsabbas).

Han står som nr. 67 på biskop Dorotheus av Tyrus liste over «Jesu Sytti disipler» i henhold til Den ortodokse kirkes tradisjon.

av Webmaster publisert 16.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50