Den hellige Tertius av Ikonium (1. årh)

Minnedag: 30. oktober

Den hellige Tertius var en romersk kristen som den hellige apostelen Paulus dikterte brevet til Romerne til: «Jeg, Tertius, som har skrevet ned brevet, hilser dere i Herrens navn» (Rom 16,22).

Hans minnedag er 30. oktober sammen med de hellige Markus, Artemas og Justus (Josef Barsabbas) og også 10. november sammen med de hellige Erastos, Olympas, Rhodion, Sopater og Quartus. Han står som nr. 49 på biskop Dorotheus av Tyrus liste over «Jesu Sytti disipler» i henhold til Den ortodokse kirkes tradisjon. Der står det at han var biskop av Ikonium (Iconium, gr: Ikónion) i Frygia, i dag Konya i Anatolia i Tyrkia etter den hellige Sopater. Han døde som martyr.

av Webmaster publisert 12.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:54