Den hellige Erastos av Filippi (1. årh)

Minnedag: 26. juli

Den hellige Erastos (Herastus; lat: Erastus) var en av den hellige apostelen Paulus’ ledsagere. Paulus sendte Erastos fra Efesos til Makedonia sammen med den hellige Timotheos (Apg 19,22). Den latinske tradisjonen forteller at Erastos deretter ble biskop av Filippi i Makedonia og led martyrdøden. Men en gresk tradisjon mener at han ble biskop av Filippi Paneas (Caesarea Philippi) i Palestina.

Hans minnedag er 26. juli, og også 10. november sammen med de hellige Olympas, Rhodion, Sopater, Tertius og Quartus. Han står som nr. 50 på biskop Dorotheus av Tyrus liste over «Jesu Sytti disipler» i henhold til Den ortodokse kirkes tradisjon.

Paulus nevner også en Erastos som var byen Korints regnskapsfører (Rom 16,23), og det er trolig den samme han nevner i det andre brevet til Timotheos: «Erastos ble igjen i Korint, og Trofimos lot jeg bli igjen i Milet fordi han ble syk» (2.Tim 4,20). Men dette er en annen enn den Erastos som nevnes i Apostlenes gjerninger.

Kilder: Benedictines, Delaney, Bunson, KIR, CSO, Infocatho, santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 24. april 2000

av Webmaster publisert 12.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:51