Den hellige Quartus av Beirut (1. årh)

Minnedag: 3. november

Den hellige Quartus (Quaratus) var apostlenes disippel og nevnes av den hellige Paulus i brevet til romerne: «Gaius, som er vert for meg og for hele menigheten, hilser dere. Erastos, byens regnskapsfører, og vår bror Quartus hilser dere» (Rom 16,23).

Hans minnedag er 3. november og også 10. november sammen med de hellige Erastos, Olympas, Rhodion, Sopater og Tertius. Han står som nr. 51 på biskop Dorotheus av Tyrus liste over «Jesu Sytti disipler» i henhold til Den ortodokse kirkes tradisjon. Der står det at han ble biskop av Berytus (Beirut).

av Webmaster publisert 12.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:52