Den hellige Olympas av Roma (1. årh)

Minnedag: 10. november

Den hellige Olympas nevnes av den hellige apostelen Paulus i hans brev til romerne: «Hils Asykritos, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas og alle brødrene som er sammen med dem. Hils Filologos og Julia, Nereus og hans søster, og Olympas og alle de hellige der.» (Rom 16,14-15). Mer vet vi ikke om ham.

Den greske tradisjonen sier at Olympas og den hellige Herodion var disipler av den hellige apostelen Peter. Etter ordre fra keiser Nero (54-68) ble de halshogd samme dag som Peter ble korsfestet.

Hans minnedag er 10. november. Han står som nr. 48 på biskop Dorotheus av Tyrus liste over «Jesu Sytti disipler» i henhold til Den ortodokse kirkes tradisjon.

av Webmaster publisert 11.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:48