Den hellige Sopater av Korfu (1. årh)

Minnedag: 25. juni

Jason og Sopater

Den hellige Sopater (Sopatros) var sønn av en Pyrrhus fra Beroea (i dag Verroia i Hellas) – andre sier han var fra Akaia (lat: Achaea) på Peloponnes. Han fulgte den hellige apostelen Paulus på hans reise fra Hellas til Jerusalem: «Sammen med ham reiste Sopatros fra Berøa, sønn av Pyrrus, videre Aristark og Sekundus fra Tessalonika og Gaius fra Derbe, dessuten Timoteus, og fra Asia Tykikus og Trofimus» (Apg 20,4). Mange bibelforskere mener at han er den samme som den Sosipater som Paulus tar med i sine hilsener fra Korint til de kristne i Roma: «Timoteus, min medarbeider, og mine landsmenn Lukius, Jason og Sosipater hilser dere» (Rom 16,21).

De hellige Jason og Sopater var to disipler av apostelen Paulus. Etter tradisjonen ble Jason biskop av Tarsus og Sopater biskop av Ikonium (Iconium, gr: Ikónion) i Frygia, i dag Konya i Anatolia i Tyrkia. De reiste vestover og forkynte evangeliet og kom i år 63 til øya Kerkyra (Korfu) i Det ioniske hav nær Hellas. Der bygde de en kirke viet til den hellige protomartyren Stefan, og de døpte mange. Men guvernøren på øya fikk høre om dette, så han arresterte dem og satte dem i fengsel.

Der møtte de syv tyver ved navn Saturnin (lat: Saturninus), Inischolus (Jakischolus, Iakischolus), Faustian (lat: Faustianus), Januarius, Massalius (Marsalius), Eufrasius (lat: Euphrasius) og Mannonius (Mammius). De to apostlene omvendte dem til Kristus, og for dette led de syv tyvene martyrdøden ved å bli grillet i en kjele fylt med smeltet tjære, voks og svovel. De kalles «De syv Korfu-martyrene» eller «De hellige syv tyver». Deres minnedag er 29. april i vest og 28. april i øst.

Etter å ha vært vitne til deres martyrium, bekjente deres fangevokter Antonius seg som kristen. For dette hogg de av ham hans venstre hånd, deretter begge føttene og til slutt hodet. Guvernøren ga ordre om at apostlene Jason og Sopater skulle piskes og deretter låses inn i fengselet igjen.

Jason og Sopater

Da datteren av guvernøren på Kerkyra (Korfu), den femtenårige jomfruen Kerkyra (Cercyra), fikk høre hvordan de kristne led for Kristus, erklærte hun seg som kristen og ga bort all sin prakt til de fattige. Den rasende guvernøren prøvde å overtale sin datter til å fornekte Kristus, men den hellige Kerkyra sto fast mot både overtalelser og trusler. Da sørget den rasende faren for en fryktelig straff for din datter: han ga ordre om at hun skulle plasseres i en fengselscelle sammen med røveren og morderen Murinus, slik at han kunne besudle Kristi trolovede.

Men da røveren kom til døren til fengselscellen, ble han angrepet av en bjørn. Kerkyra hørte bråket og drev bort beistet i Kristi navn. Deretter leget hun Murinus' sår med sine bønner. Deretter opplyste hun ham med troen på Kristus, og Murinus erklærte seg som kristen. Straks ble han henrettet.

Deretter ga guvernøren ordre om at fengselet skulle brennes ned, men den hellige jomfruen overlevde. Den rasende faren ga da ordre om at hun skulle bindes opp i et tre, kveles med bitter røyk og skytes med piler. Etter at hun var død, bestemte guvernøren seg for å henrette alle kristne på øya Kerkyra. Martyrene Zeno (Zinon), Eusebius (Eusebios), Neon (Neonos) og Vitalis (Vitalius) hadde blitt opplyst av Jason og Sopater, så de ble brent levende.

Innbyggerne på Kerkyra rømte unna forfølgelsene og seilte over til en annen øy. Guvernøren satte da seil og satte etter dem med en gruppe soldater, men de ble oppslukt av bølgene. Den guvernøren som etterfulgte ham, ga ordre om at apostlene Jason og Sopater skulle kastes i en gryte med kokende tjære. Men da han så at de var uskadet, ropte han gråtende ut: «Å, Jasons og Sopaters Gud, ha miskunn med meg!»

Etter å ha blitt satt fri, døpte apostlene guvernøren og ga ham navnet Sebastian. Med hans hjelp bygde apostlene Jason og Sopater flere kirker på øya, og de økte flokken av kristne gjennom sin ivrige forkynnelse. De levde der til de nådde høy alder.

Sopater står som nr. 47 på biskop Dorotheus av Tyrus liste over «Jesu Sytti disipler» i henhold til Den ortodokse kirkes tradisjon. Der kalles han biskop av Ikonium. Hans minnedag i vest er 25. juni. I øst minnes han den 4. januar sammen med Jason, den 28. april sammen med Jason, de syv tyvene, Kerkyra og de fire andre martyrene samt den 10. november sammen med tre andre av Paulus' disipler, de hellige Erastus, Quartus og Tertius.

av Webmaster publisert 08.04.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:54