Den hellige Kerkyra av Korfu og hennes ledsagere (1. årh)

Minnedag: 28. april

Den hellige Kerkyra av Korfu og hennes ledsagere (1. årh)
De hellige Zeno, Eusebius, Neon og Vitalis

Den hellige Kerkyra (Cercyra) levde i det første århundret etter Kristus på øya Kerkyra (Korfu) i Det ioniske hav nær Hellas. De hellige Jason og Sopater (Sosipater) var to disipler av den hellige apostelen Paulus. Etter tradisjonen ble Jason biskop av Tarsus og Sopater biskop av Ikonium (Iconium, gr: Ikónion) i Frygia, i dag Konya i Anatolia i Tyrkia. De reiste vestover og forkynte evangeliet og kom i år 63 til Korfu. Der bygde de en kirke viet til den hellige protomartyren Stefan, og de døpte mange. Men guvernøren på øya, Kerkyras far, fikk høre om dette, så han arresterte dem og satte dem i fengsel.

Der møtte de syv tyver som de omvendte til Kristus, og for dette led de syv tyvene martyrdøden ved å bli grillet i en kjele fylt med smeltet tjære, voks og svovel. De kalles «De syv Korfu-martyrene» eller «De hellige syv tyver». Etter å ha vært vitne til deres martyrium, bekjente deres fangevokter Antonius seg som kristen. For dette hogg de av ham hans venstre hånd, deretter begge føttene og til slutt hodet. Guvernøren ga ordre om at apostlene Jason og Sopater skulle piskes og deretter låses inn i fengselet igjen.

Da Kerkyra, som var bare femten år gammel, fikk høre hvordan de kristne led for Kristus, erklærte hun seg som kristen og ga bort all sin prakt til de fattige. Den rasende guvernøren prøvde å overtale sin datter til å fornekte Kristus, men Kerkyra sto fast mot både overtalelser og trusler. Da sørget den rasende faren for en fryktelig straff for din datter: han ga ordre om at hun skulle plasseres i en fengselscelle sammen med røveren og morderen Murinus, slik at han kunne besudle Kristi trolovede.

Men da røveren kom til døren til fengselscellen, ble han angrepet av en bjørn. Kerkyra hørte bråket og drev bort beistet i Kristi navn. Deretter leget hun Murinus' sår med sine bønner. Deretter opplyste hun ham med troen på Kristus, og Murinus erklærte seg som kristen. Straks ble han henrettet.

Deretter ga guvernøren ordre om at fengselet skulle brennes ned, men den hellige jomfruen overlevde. Den rasende faren ga da ordre om at hun skulle bindes opp i et tre, kveles med bitter røyk og skytes med piler. Etter at hun var død, bestemte guvernøren seg for å henrette alle kristne på øya Kerkyra. Martyrene Zeno (Zinon), Eusebius (Eusebios), Neon (Neonos) og Vitalis (Vitalius) hadde blitt opplyst av Jason og Sopater, så de ble brent levende.

Kerkyras og de fire andre martyrenes minnedag i Østkirken er 28. april sammen med Jason og Sopater og de syv tyvene.

av Webmaster publisert 08.04.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:48