Den hellige Jason av Tarsus (1. årh)

Minnedag: 12. juli

Den hellige Jason av Tarsus (1. årh)

Den hellige Jason var vert for den hellige apostelen Paulus i Thessaloniki under apostelens andre misjonsreise (Apg 17,5-9). Paulus nevner ham også i sitt brev til romerne: «Timoteus, min medarbeider, og mine landsmenn Lukius, Jason og Sosipater hilser dere» (Rom 16,21). Ut fra dette har man sluttet at Jason opprinnelig kom fra Tarsus i Kilikia (Paulus' fødeby).

Den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum identifiserer ham feilaktig med den Mnason som nevnes i Apostlenes gjerninger: «Noen av disiplene fra Caesarea kom også med og sørget for at vi fikk ta inn hos en viss Mnason fra Kypros, en av disiplene fra den første tiden» (Apg 21,16).

Jasons greske legende forteller at han ble biskop av Tarsus. Derfra skal han ha reist til den greske øya Korfu og evangelisert der sammen med den hellige Sopater (Sosipater), som var en annen disippel av Paulus som etter tradisjonen ble biskop av Ikonium (Iconium, gr: Ikónion) i Frygia, i dag Konya i Anatolia i Tyrkia. Denne versjonen sier at han døde på Korfu, men en syrisk legende hevder at han evangeliserte området rundt Apamea og ble martyrdrept der ved å kastes til villdyrene.

Legenden forteller altså at Jason og Sopater reiste vestover og forkynte evangeliet, og de kom i år 63 til øya Kerkyra (Korfu) i Det ioniske hav nær Hellas. Der bygde de en kirke viet til den hellige protomartyren Stefan, og de døpte mange. Men guvernøren på øya fikk høre om dette, så han arresterte dem og satte dem i fengsel.

Jason og Sopater

Der møtte de syv tyver ved navn Saturnin (lat: Saturninus), Inischolus (Jakischolus, Iakischolus), Faustian (lat: Faustianus), Januarius, Massalius (Marsalius), Eufrasius (lat: Euphrasius) og Mannonius (Mammius). De to apostlene omvendte dem til Kristus, og for dette led de syv tyvene martyrdøden ved å bli grillet i en kjele fylt med smeltet tjære, voks og svovel. De kalles «De syv Korfu-martyrene» eller «De hellige syv tyver». Deres minnedag er 29. april i vest og 28. april i øst.

Etter å ha vært vitne til deres martyrium, bekjente deres fangevokter Antonius seg som kristen. For dette hogg de av ham hans venstre hånd, deretter begge føttene og til slutt hodet. Guvernøren ga ordre om at apostlene Jason og Sopater skulle piskes og deretter låses inn i fengselet igjen.

Da datteren av guvernøren på Kerkyra (Korfu), den femtenårige jomfruen Kerkyra (Cercyra), fikk høre hvordan de kristne led for Kristus, erklærte hun seg som kristen og ga bort all sin prakt til de fattige. Den rasende guvernøren prøvde å overtale sin datter til å fornekte Kristus, men den hellige Kerkyra sto fast mot både overtalelser og trusler. Da sørget den rasende faren for en fryktelig straff for din datter: han ga ordre om at hun skulle plasseres i en fengselscelle sammen med røveren og morderen Murinus, slik at han kunne besudle Kristi trolovede.

Men da røveren kom til døren til fengselscellen, ble han angrepet av en bjørn. Kerkyra hørte bråket og drev bort beistet i Kristi navn. Deretter leget hun Murinus' sår med sine bønner. Deretter opplyste hun ham med troen på Kristus, og Murinus erklærte seg som kristen. Straks ble han henrettet.

Jason og Sopater

Deretter ga guvernøren ordre om at fengselet skulle brennes ned, men den hellige jomfruen overlevde. Den rasende faren ga da ordre om at hun skulle bindes opp i et tre, kveles med bitter røyk og skytes med piler. Etter at hun var død, bestemte guvernøren seg for å henrette alle kristne på øya Kerkyra. Martyrene Zeno (Zinon), Eusebius (Eusebios), Neon (Neonos) og Vitalis (Vitalius) hadde blitt opplyst av Jason og Sopater, så de ble brent levende.

Innbyggerne på Kerkyra rømte unna forfølgelsene og seilte over til en annen øy. Guvernøren satte da seil og satte etter dem med en gruppe soldater, men de ble oppslukt av bølgene. Den guvernøren som etterfulgte ham, ga ordre om at apostlene Jason og Sopater skulle kastes i en gryte med kokende tjære. Men da han så at de var uskadet, ropte han gråtende ut: «Å, Jasons og Sopaters Gud, ha miskunn med meg!»

Etter å ha blitt satt fri, døpte apostlene guvernøren og ga ham navnet Sebastian. Med hans hjelp bygde apostlene Jason og Sopater flere kirker på øya, og de økte flokken av kristne gjennom sin ivrige forkynnelse. De levde der til de nådde høy alder.

Jason står som nr. 46 på biskop Dorotheus av Tyrus liste over «Jesu Sytti disipler» i henhold til Den ortodokse kirkes tradisjon. En annen tradisjon gjør ham til biskop av Tamasus på Kypros. Hans minnedag i vest er 12. juli og hans navn står i Martyrologium Romanum. I øst minnes han den 4. januar sammen med Sopater og den 28. april sammen med Sopater, de syv tyvene, Kerkyra og de fire andre martyrene.

av Webmaster publisert 08.04.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:56