Den hellige Markus av Apollonia (1. årh)

Minnedag: 30. oktober

Den hellige Markus var fetter av den hellige Barnabas. Den hellige evangelisten Markus som skrev Markus-evangeliet, den Markus som omtales i nytestamentlige brev som ledsager av apostlene Paulus og Peter, og den Johannes Markus fra Apostlenes gjerninger (Apg 12,25) som omtales flere ganger i Det nye Testamente, blir vanligvis betraktet som samme person. Det blir også ofte sagt at han er identisk med den unge mannen som løp naken bort da Kristus ble arrestert i Getsemane (Mark 14,51-52). Men Markus var et vanlig navn på den tiden både i dets greske og latinske form, så noen forskere mener at alle disse kan være forskjellige personer.

Markus (Barnabas' nevø) nevnes av den hellige apostelen Paulus i brevet til kolosserne: «Aristark, min medfange, hilser dere, og det samme gjør Markus, fetter til Barnabas. Dere har fått beskjed om ham; ta godt imot ham hvis han kommer» (Kol 4,10).

Den østlige tradisjonen hevder at disse tre mennene ved navn Markus (evangelisten, Johannes Markus og Barnabas' nevø) var tre forskjellige personer og at alle tre var blant Jesu sytti disipler. Barnabas' nevø skal ha blitt biskop av Apollonia, en by i Makedonia mellom Amfipolis og Thessaloniki. Paulus og Silas dro gjennom byen på vei til Thessaloniki (gr: Θεσσαλονίκη) (Apg 17,1).

Hans minnedag er 30. oktober sammen med de hellige Tertius, Artemas og Justus (Josef Barsabbas). Han står som nr. 66 på biskop Dorotheus av Tyrus liste over «Jesu Sytti disipler» i henhold til Den ortodokse kirkes tradisjon.

av Webmaster publisert 16.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:52