Henrik Irgens


IRGENS, Henrik, msgr., f. 25. januar 1899 i Oslo. Studier i Paris. Konverterte i København i 1918. Diakonviet 27. september 1925 av biskop Johannes Olav Smit. Presteviet 1926. Innskrevet ved Accademia Ecclesiastica (den pavelige diplomatskole) 1926(-1927?).

27. sep. 1927-24. juni 1929:
Kapellan i St. Paul, Bergen
24. juni 1929-9. juni 1938:
Redaktør av tidsskriftet "St Olav"
24. juni 1929-9. juni 1930:
Vikariatssekretær
9. okt. 1930-19. juni 1932:
Apostolisk Administrator
19. juni 1932-19. november 1932:
Vikariatssekretær
19. november 1932-7. jan. 1934:
Konstituert sogneprest (vikar) i Fredrikstad
19. november 1932-1. jan. 1934:
Provikar
1. jan. 1934-1934:
Vikariatssekretær
1. nov. 1934-9. juni 1938:
Sogneprest i Oslo St. Olav
I meldingen fra biskopen [I tidsskriftet St. Olav, 4. oktober 1934] står det at daværende sogneprest msgr. Kjelstrup konstitueres som sogneprest i Kristiansand med bibehold av sitt embede som sogneprest ved St. Olavs kirke i Oslo, dit imidlertid msgr. Irgens beskikkes som fungerende sogneprest, men det ser ut til at forflytningen raskt ble betraktet som definitiv.

Død 9. juni 1938 i Oslo.

av Webmaster publisert 04.11.2009, sist endret 04.11.2009 - 18:43