Jerzy Józef Grzanka

Foto: Mats Tande 2015-08-06

GRZANKA, Jerzy Józef SS.CC, født 25. juli 1964 i Pniewie, Polen.

Inntrådte hos den polske provinsen av picpuspatrene 1. september 1984. Avla første løfter i Polanica Zdrój 8. september 1987, evige løfter 25. juli 1989 samme sted.

Diakonviet 24. juni 1990 i Wrocław av kardinal Angelo Sodano, presteviet 18. mai 1991 Wrocław av kardinal Henryk Gulbinowicz.

Arbeidet innen presteutdannelsen i Polen, blant annet for søsterkommuniteter, i perioden 1991–2013.

Licentiat innen spirituell teologi fra Kardinal Stefan Wyszyński-universitetet in Warszawa 1995. Diplom innen bioetikk og humanøkologi 2005 ved samme universitet.

Sogneprest i Christus Rex menighet (Polanica Zdrój) 2013–2015.

Snakker polsk og fransk, er under norskutdanning. Kom til Norge 4. august 2015.

1. august 201515. august 2018
Kapellan i Mariakirken menighet, Stabekk

Forlot Norge 22. august 2018, og vendte tilbake til sin provins i Wrocław.

av Mats Tande publisert 06.08.2015, sist endret 27.12.2018 - 12:15