Kunngjøringer for OKB

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg av Oslo offentliggjør med dette at:

P. Valdemaras Lisovskis har bedt om å tre tilbake fra sitt virke som sogneadministrator i St. Johannes apostel og evangelist menighet i Oslo på grunn av sterk økning i arbeidet med litauisk sjelesorg.

 – Jeg takker p. Valdemaras for innsatsen, og har forståelse for avgjørelsen. Jeg ønsker ham lykke til med nye oppgaver, uttaler biskop Bernt I. Eidsvig.

P. Bharath Damacius Villavarayen overtar som sogneadministrator iløpet av august.

P. Jerzy Józef Grzanka SS.CC vender tilbake til Polen i midten av august. P. Jerzy har de siste to årene virket som kapellan i Mariakirken menighet på Stabekk.

P. Adam Dawid Wróblewski C.PP.S. kommer til Norge i høst, og vil virke som kapellan i Mariakirken menighet på Stabekk. P. Adam ble presteviet 1. februar 2002 i Jasna Góra-helligdommen i Częstochowa i Polen. Han er ordensprest fra kongregasjonen Misjonærene av Det kostbare blod.