Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Bharath Villavarayen

P. Bharath Villavarayen

E-post bharath(at)katolsk(dot)no

VILLAVARAYEN, Damacius Bharath, født 11. desember 1971 i Colombo, Sri Lanka.

Inntrådt hos oblatfedrene og avla første løfter 8. september 1995 og evige løfter 22. oktober 2000. Diakonviet 29. mars 2001 i Kandy, og ordinert til prest 5. januar 2002 i Colombo av biskop Kingsley Swampillai.

Virket som hjelpeprest i Trinkomalee i 2002, veileder («formator») ved presteseminaret i Colombo 2003-2004, veileder ved presteseminaret i Kandy 2004–2005, studerte ved Biblicum i Roma 2005–2009 og hjelpeprest i Colombo 2009–2010.

Kom til Norge 4. desember 2010.

P. Bharath snakker norsk, tamil, singalesisk, engelsk, tysk og italiensk.

5. april 2011 – 31. mars 2013 
Ansvar for sjelesorg på tamilsk i Oslo katolske bispedømme
1. januar 20111. august 2011
Kapellan i St. Hallvard menighet i Oslo (50% stilling)
1. august 20111. september 2013
Rektor for St. Olav domkirke
1. august 20121. august 2014
Konstituert rektor for St. Eystein presteseminar
21. juni 2013 
Inkardinert i Oslo katolske bispedømme 
1. september 2013 – 
Biskopens kapellan i Oslo katolske bispedømme og notar i bispedømmets sentraladministrasjon
1. september 2014
Rektor ved St. Eystein presteseminar

Privat: Adresse Akersveien 6, 0177 Oslo Telefon 23 21 95 95, mobil 400 76 917