Utnevnelse i Oslo katolske bispedømme

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg av Oslo offentliggjør med dette at:


P. Bharath Villavarayen er utnevnt til sogneprest i St. Johannes apostel og evangelist menighet i Oslo med virkning fra 23. september 2018. Han innsettes som sogneprest av biskop Bernt I. Eidsvig samme dato.