Oslo – St. Johannes

St. Johannes, apostel og evangelist

Menigheten ble utskilt fra St. Olav og fra St. Hallvard i Oslo, og opprettet 15. mars 2013; ved opprettelsen ble det angitt et medlemstall på 7.500 registrerte katolikker. Menigheten omfatter det aller meste av Groruddalen i Oslo kommune – med de følgende postnummerområder: 0582–0584, 0586, 0589–0599, 0668, og 0950–1099. Ca 53 km². Leieavtalen om bruk av Bredtvet kirke ble undertegnet 8. april 2013. Befolkningsstatistikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

Menigheten har en egen blogg: stjohannes.oslo.katolsk.no og er på Facebook.

E-post Oslo-St(dot)Johannes(at)katolsk(dot)no

Adresse  Bredtvet kirke, Bredtvetveien 12, 0950 OsloTelefon 23 68 11 00 Bankkonto  3000.30.11859 Bankkonto  Vipps: 20345; org.nr. 911 907 577
Messetider
Foredragsvirksomhet i katolsk regi i Oslo-området

Sogneprest:
P. Tan Peter duc Do (fra 1. september 2020)
Kapellaner:
P. Erik Ruud SM (fra 1. oktober 2019, 50% stilling)
P. Sławomir Czuba (fra 1. august 2022 / 5. januar 2024)
P. Emmanuel David OMI (fra 1. november 2022, 50% stilling)
Diakon:
Diakon Pham Cong Bang (fra 21. september 2019, 30% stilling)
Menighetssekretær:
Vanessa Otero (fra 1. januar 2022, 80% stilling)
Organist:
Sara Brødsjø
Ekstraordinære kommunionsutdelere (fra 25. november 2021):
Maria Elisabeth Streit, Mechtild Grosse-Venhaus, Ingrid E. Paluska, Uong Sy Bao, Nguyen Duc Tho, Dinh Ngoc Can, Leonie Leonen Gelacio, Felicitas Geronimo, Grzegorz Gryczyński, Gerald Kailainathan, Dilani Maginaarachchi, Benny Geronimo, Truong Minh Tam, Imelda Llanos, Phil Lianos, Lukas Maka, Arthur De Leon Estrada
Sakristan:
Sr. Martha Nguyen Hoang Doan Uyen (fra 1. januar 2021, 30% stilling)
Katekesekoordinator:
Sr. Mai Teresa Thi Tuyet Nhung CSJ (fra 1. januar 2022, 60% stilling)
Katekeseassistent:
Thuy-Trang Hoang (fra 8. desember 2020/1. februar 2022, 20% stilling)
Barne- og ungdomsarbeider:
Anton Tin Phan (fra 28. september 2023, 40% stilling)
Renhold:
Resel Galiza Respicio (40% stilling)
Menighetsråd:
Juwachim Reginold, Malgorzata Emmerhoff, Paulina Weridity, Anita N. Olsen, Patrick Huertas, Angela Tomi, Andrzej Moskal, Truong Tam Minh, Habte Kebreab
Finansråd:
Sognepresten
Kapellanen
...
Pastoralrådsrepresentanter:
Se egen oversikt.

Kommuniteter

Dominikanerinnene – Lunden kloster (kapell)


Legordener og bevegelser

Focolare

av Mats Tande publisert 18.02.2013, sist endret 29.04.2024 - 17:47