Utnevnelser i Oslo katolske bispedømme

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo har i sine meddelelser av 2. mars 2011 blant annet kunngjort følgende:

P. Pawel Wiech SS.CC. gjenutnevnes for en periode på ett år som koordinator for nasjonalsjelesorgen fra 1. januar 2011.

P. Wojciech Kotowski SS.CC. utnevnes til åndelig veileder ved Familiesenteret i Oslo katolske bispedømme fra 1. januar 2011.

P. Bharath Villavarayen O.M.I. utnevnes til tamilsk sjelesørger i St. Hallvard menighet (50%) og stilles til disposisjon for bispedømmet i 50% fra 1. januar 2011.

P. Piotr Krysztofiak OP utnevnes til kapellan ved Lunden kloster fra 1. januar 2011.

P. Zéphyrin Ligopi Linzuwa utnevnes til fransk sjelesørger i bispedømmet og kapellan i St. Olav domkirkemenighet fra 15. januar 2011.

Torvild Oftestad (ex officio, Det kateketiske senter), p. Pawel Wiech SS.CC. (ex officio, koordinator for innvandrersjelesorgen), p. Andreas Rupprecht S.M., Elin Ekroll (personlig vara: Monica Ramse), Sunniva Kristiansen, Kristine Gran Martinsen og Maria Junttila Sammut utnevnes til medlemmer av Kommisjonen for pastoralplan for barne- og ungdomsarbeid en periode på fire år fra 1. mars 2011.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (7. mars 2011)