Karl Kjelstrup


KJELSTRUP, Karl (Dr.h.c. 1924, Msgr. 1925), født 27. desember 1874 i Kristiania (Oslo). Konverterte 11. november 1891 til katolisismen. Studier i Roma (Urbaniana) 1894-1901. Presteviet 2.6.1901 i St. Olavs Domkirke i Oslo.

1901-høsten 1911:
Kapellan i Oslo St. Olav
1907-høsten 1911:
Redaktør for tidsskriftet "St. Olav"
12. november 1911-1921:
Første sogneprest i Arendal
1921-1924:
Redaktør for tidsskriftet "St. Olav", bosatt i Oslo
1924-1931:
Sogneprest for St. Olav, Oslo (og ansvarlig for St. Torfinnskapellet i Hamar, innviet Kr. Himmelfart 1924)
12. mars 1925:
Utnevnt til æreskammerherre hos hans hellighet (monsignore)
1. november 1925-1931:
Første sogneprest i Hamar
1931-(1. november 1934):
Sogneprest i Oslo - St. Olav
I meldingen fra biskopen [I tidsskriftet St. Olav, 4. oktober 1934] står det at han konstitueres som sogneprest i Kristiansand med bibehold av sitt embede som sogneprest ved St. Olavs kirke i Oslo (dit imidlertid msgr. Irgens beskikkes som fungerende sogneprest), men det ser ut til at forflytningen raskt ble betraktet som definitiv.
18. november 1934 (tiltredelse)-1. september 1940:
Sogneprest i Kristiansand
1. sep. 1940- våren 1946:
Rektor ved Vor Frue Villa, Oslo

Død 21. nov. 1946 i Arendal.

av Webmaster publisert 30.07.2002, sist endret 30.07.2002 - 21:14