Lars Paul Messel


MESSEL, Lars Paul, f. 5. desember 1910 i Oslo. Konvertert 1935. Prestestudent fra 5. desember 1939, ved Urbaniana i Roma. Presteviet 18. mars 1945. Kom til Norge 11. desember 1945.

ca. feb. 1946- 1. okt. 1947:
Kapellan i Fredrikstad
1. okt. 1947- 1. nov. 1951:
Kapellan i Bergen
1. nov. 1951-15. okt. 1962:
Kapellan i Oslo St. Olav
15. okt. 1962- 6. sep. 1964:
Sogneprest i Fredrikstad
6. sep. 1964- aug. 1971:
Sogneprest i Oslo St. Olav
aug. 1971-12. okt. 1971:
Permisjon
11. oktober 1971:
Laisert (dvs. fratrådt som prest)
av Webmaster publisert 26.05.1998, sist endret 26.05.1998 - 02:12