MORAGLIA Francesco (1953- )

Patriark av Venezia i Italia (2012- )

Født: Francesco Moraglia ble født den 25. mai 1953 i Genova i regionen Liguria i Nord-Italia.

Prest: Han ble presteviet den 29. juni 1977 av kardinal Giuseppe Siri (1906-89), erkebiskop av Genova-Bobbio (1946-87), for sitt hjembispedømme. Etter prestevielsen studerte han videre ved Det pavelige universitetet Urbaniana, hvor han i 1981 tok en doktorgrad i dogmatikk. I 1979 ble han utnevnt til kapellan i en sentrumsmenighet i Genova, en stilling han beholdt til 1988. Etter å ha mottatt sitt lisensiat i teologi i 1979, underviste han også først på presteseminaret i Genova og deretter ved det teologiske fakultetet for Nord-Italia i Milano, avdeling Genova.

Fra 1986 underviste han i dogmatikk og sakramentsteologi ved Istituto superiore di Scienze religiose ligure, og han var president for dette instituttet fra 1. desember 1994 til 2007. I 1989 ble han samtidig dosent i kristologi, antropologi og sakramenter ved Genova-avdelingen av Facoltà teologica dell'Italia settentrionale.

I 1995 ble han valgt til president for bispedømmets kommisjon for de pastorale problemer med alternative religiøse bevegelser og sekter, og i 1996 ble han utnevnt til direktør for bispedømmets kontor for kulturen og universitetet. I 2003 ble han konsultor for Kleruskongregasjonen i Vatikanet. I 2004 ble han utnevnt av daværende erkebiskop, kardinal Tarcisio Bertone, til kannik i kapittelet i katedralen San Lorenzo.

Biskop: Han ble den 6. desember 2007 utnevnt av pave Benedikt XVI til biskop av bispedømmet La Spezia-Sarzana-Brugnato i Liguria etter biskop Bassano Staffieri, som gikk av ved oppnådd pensjonsalder. Han ble bispeviet den 3. februar 2008 i katedralen i Genova av kardinal Angelo Bagnasco, erkebiskop av Genova, assistert av erkebiskop Mauro Piacenza, da sekretær for Kleruskongregasjonen, nå kardinal og prefekt for samme kongregasjon, og Bassano Staffieri, biskop emeritus av La Spezia-Sarzana-Brugnato. Hans bispemotto er Cum Maria matre Iesu («Med Maria, Jesu mor») (Apg 1,14). Han tok bispedømmet kanonisk i besittelse den 1. mars 2008.

Patriark: Han ble den 31. januar 2012 utnevnt av pave Benedikt XVI til den 48. patriarken av Venezia etter kardinal Angelo Scola, som i juni 2011 ble utnevnt til erkebiskop av Milano. Det er planlagt at han tar bispedømmet kanonisk i besittelse den 25. mars på patriarksetet i katedralen San Marco i Venezia. Han vil integrere den venetianske løven i sitt bispevåpen.

Kardinal: Som patriark av Venezia kan Moraglia regne med en kardinalhatt i neste konsistorium [dette var i gamle dager, før Frans. Han er fortsatt ikke kardinal. Til gjengjeld kan han som patriark kle seg som en kardinal]. Alle patriarker av Venezia siden 1857 har vært kardinaler (to av dem døde riktignok som kardinal-elekter).

Kilder: it.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 5. februar 2012 - Oppdatert: 23. oktober 2018

av Per Einar Odden publisert 05.02.2012, sist endret 23.10.2018 - 18:24