NAGY Stanislaw, S.C.J. (1921–2013)

nullKardinaldiakon, teolog

Født: Stanislaw Kazimierz Nagy ble født fredag den 30. september 1921 i Bierun Stary i Katowice i erkebispedømmet Kraków i Øvre Schlesien i Polen. Han kom fra en arbeiderfamilie hvor moren var polsk og faren ungarsk. Han trådte som sekstenåring i 1937 inn i kongregasjonen dehonianerne (Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Iesu - SCI/SCJ) i Zgromadzenia. Han avla sine evige løfter den 22. september 1941.

Prest: Han ble presteviet den 8. juli 1945 i Kraków av biskop Stanislaw Rospond, titularbiskop av Dardano og hjelpebiskop i Kraków. Han studerte ved Det jagellonske universitetet i Kraków (magisterium 1948) og det katolske universitetet i Lublin, hvor han tok doktorgraden i 1952 og spesialiserte seg på moralteologi og økumenikk.

Han arbeidet ved Det katolske universitetet i Lublin (KUL) samtidig som Karol Wojtyla underviste i moralteologi på samme universitet. Han ble professor, habilitacja 1968, ekstraordinær professor i 1979 og ordinær professor i fundamentalteologi og økumenikk i 1985. Han var mellom 1947 og 1950 rektor for gutteseminaret Jesu Hjerte i Kraków, og fra 1952 til 1958 var han rektor for presteseminaret Jesu Hjerte i Tarnów. Fra 1958 var han konferansedirektør ved det katolske universitetet i Lublin. I 1970 ble han utnevnt til direktør for den nyopprettede avdelingen for sammenlignende teologi og økumenikk. Mellom 1972 og 1991 var han direktør for avdelingen for fundamental ekklesiologi, og fra 1972 til 1974 var han direktør for teologisk avdeling ved det katolske universitetet i Lublin.

I 1973 ble han professor ved det pavelige teologiske fakultet i Wroclaw. Han var redaktør for seksjonen om økumenikk i Encyklopedii Katolickiej og medlem av redaktørstyret i Roczników Teologicznych. Han ble medlem av den katolsk-lutherske blandede kommisjonen som ble utnevnt av Sekretariatet for kristen enhet og Det lutherske verdensforbund. Flere ganger var han president for kommisjonen for fundamentalteologi i den polske bispekonferansens studiekommisjon. Han deltok på den andre ekstraordinære bispesynoden høsten 1985 som assistent for spesialsekretæren. Han var medlem av Den internasjonale teologkommisjonen fra 1986 til 1996. Han deltok på bispesynoden for Europa høsten 1991 som auditor. Den 28. september 2003 mottok han medaljen til det pavelige teologiske fakultet i Wroclaw. Han er en av de mest kjente økumenikkekspertene i Polen.

Biskop: Han ble den 7. oktober 2003 utnevnt til titularerkebiskop av Hólar (som biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. av Oslo var titularbiskop av fra 1975 til 1979). Dette skjedde etter at det ble kjent at han skulle kreeres til kardinal. Han tilhører den gruppen av eldre, fortjente teologer som i hvert konsistorium blir utnevnt til kardinaler etter at de har fylt åtti år. Siden 1983 var det blitt kreert tretten av disse teologkardinalene, og før konsistoriet i 2003 hadde alle søkt og fått dispensasjon fra plikten til å bli bispeviet før de mottok kardinalhatten. Men dette året brøt de tre kardinalene Nagy, Gustaaf Joos og George Marie Martin Cottier OP med denne «tradisjonen» og ble bispeviet før konsistoriet.

Nagy ble bispeviet den 13. oktober 2003 i Wawel-katedralen i Kraków av kardinal Franciszek Macharski, erkebiskop av Kraków, assistert av kardinal Marian Jaworski, erkebiskop av Lviv i Ukraina for latinerne, og av Józef Kowalczyk, titularerkebiskop av Eraclea og nuntius i Polen. Hans bispemotto er In te Cor Jesu speravi.

Kardinal: Han ble kreert til kardinaldiakon i pave Johannes Paul IIs niende konsistorium den 21. oktober 2003, da han mottok den røde birettaen og titularkirken Santa Maria della Scala. Han fylte åtti år den 30. september 2001, altså før han ble utnevnt til kardinal. Han hadde derfor aldri stemmerett ved pavevalg.

Død: Kardinal Nagy døde den 5. juni 2013 i Kraków, 91 år gammel.

Kilder: Salvador Miranda, Kathpress, vatican.va, catholic-pages.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

av Webmaster publisert 20.12.2004, sist endret 05.06.2013 - 17:01