Inter mirifica

Dekretet «De instrumentis communicationis socialis» ("Om samfunnets kommunikasjonsmidler"), vedtatt av det annet Vatikankonsil og stadfestet av pave Paul VI 4. desember 1963

Sankt Ansgars forlag - København 1966

OBS. Ordene i parentes, som innleder hvert nytt avsnitt i teksten, hører ikke med til den offisielle tekst. De er blitt brukt som arbeidstitler i utkastene og svarer dermed til konsilets hensikt. De er bevart for å hjelpe leseren til at følge tankegangen i dekretet.

(Selve erklæringen ble utgitt på dansk i 1966 - fornorsket av Oddvar Moi i 1998.)


Innholdsfortegnelse

Forord ved H. Rieber-Mohn O.P
Innledning
Det filosofiske grunnlag. Terminologi
Det teologiske grunnlag. Kirken og det menneskelige
Kapittel I: Kirkens lære
Moralske problemer
Prinsipper for en moralsk bedømmelse
Retten til informasjon
Kunstens og moralens krav
Skildringen av det onde
Sosiale problemer
Den offentlige mening
Publikum - lesere, seere og lyttere
De unge
De profesjonelle
De offentlige myndigheter
Kapittel II: Kirkens pastorale virksomhet
Pastorale retningslinjer
Kirkens apostolat
Fire viktige områder: Den katolske presse
Film
Radio og fjernsyn
Teatret
Skolering av katolske spesialister
Skolering av det katolske publikum
Katolikkenes økonomiske og åndelige forpliktelser
En dag for kommunikasjonsmidlene
Juridiske og organisatoriske retningslinjer
Den pavelige kommisjon for kommunikasjonsmidlene
Episkopatets oppgaver
Nasjonale kommisjoner for kommunikasjonsmidlene
Spesialiserte og internasjonale organisasjoner
Konklusjon: Gjennomførelsen i praksis
Utarbeidelse av en pastoral instruks
Oppfordring til katolikker og alle mennesker av god vilje

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18