Sr. Asumpta Balcerzak ny provinsialforstanderinne

St. Elisabethsøstrene i Norge fikk i oktober en ny provinsialforstanderinne. Sr. Asumpta Balcerzak fra Polen er 35 år gammel, hun inntrådte i søsterkongregasjonen i 1977, og kom til Norge i 1988. Hun har blant annet arbeidet som kateket, barnehagelærerinne, ledet barnekor, og har siden 1989 hatt ansvaret som novisemesterinne for de unge søstrene på Nordstrand i Oslo.

av Webmaster publisert 16.12.1996, sist endret 16.12.1996 - 16:31