Pastor Torbjørn Olsen forsvarer doktorgrad i kirkerett

Den katolske sogneprest for Bodø og Lofoten, pastor Torbjørn Olsen, forsvarte den 14. mars sitt doktorarbeid i kirkerett ved det pavelige universitet "Gregoriana" i Roma. Doktoravhandlingen, forfattet på tysk, omhandler militærordinariatene - de kirkelige jurisdiksjoner som har ansvaret for sjelesorgen blant militært personell. Det finnes militærordinariater i en rekke land, særlig i land med stor katolsk befolkning. Et av spørsmålene som doktoravhandlingen drøfter, er om disse strukturer med rette kan rettslig likestilles med bispedømmer.

Pastor Torbjørn Olsen er konvertitt fra Den norske Kirke, og var også luthersk (ugift) prest, bl.a. i feltprestkorpset.

av Webmaster publisert 21.03.1997, sist endret 21.03.1997 - 16:36