P. Arne Kirsebom forlater Trondheim

Pressemelding fra picpusfedrenes regionalsuperior, p. Heinz-Josef Catrein SS.CC.


Pater Arne M. Kirsebom SS.CC., sogneprest i Trondheim, forlater Trondheim

Picpusfedrenes provinsial i Tyskland, p. Hans Ulrich Willms, har bestemt at p. Arne Kirsebom skal forlate Trondheim den 1. september. P. Arne drar foreløpig tilbake til Tyskland.

P. Georg Müller sin utnevnelse til biskop i Trondheim har skapt en ny situasjon for picpusfedrene i Midt-Norge, og krever nye avgjørelser for fremtiden.

Uavhengig av denne utviklingen foregår også i kongregasjonens generalledelse en intens diskusjon om vårt fremtidige engasjement i Norge. Innen kongregasjonen er det et ønske om at Norge inngår i et samarbeidsprosjekt mellom den polske, den vallonske og den tyske ordensprovinsen. Som ordensprester i Norge ønsker vi at dette vil gi oss en fremtid i Norge.

av Webmaster publisert 28.07.1997, sist endret 28.07.1997 - 00:58