Landsmøte i Unge Norske Katolikkers Forbund

nuk.png Et spennende landsmøte!

Helgen 19.-21. september avholdt UNKF sitt landsmøte (LM) på Mariaholm. I sitt femtiende år hadde organisasjonen mange spennende saker å drøfte.

Tidligere i sommer arrangerte UNKF et seminar hvor sentrale spørsmål og problemstillinger ble tatt opp. To av de viktigste sakene på årets LM var resultat av det arbeidet som ble gjort på seminaret. Både forslag til nytt navn på organisasjonen og forslaget om ny formålsparagraf, hadde blitt grundig behandlet og bearbeidet på seminaret.

Navneskifte

Det har lenge vært en utbredt mening at navnet Unge Norske Katolikkers Forbund (UNKF) var modent for utskiftning. Navnet var gammelmodig (forbund er ikke et ord som brukes så ofte i dag) og norske kunne gi innrykk av at unge katolikker med innvandrerbakgrunn ikke var velkomne i organisasjonen. Det var altså ikke noe problem å få aksept for å bytte navn. Spørsmålet var bare: hva skal vi hete?

Som nevnt var saken blitt behandlet på seminaret i sommer og oversendt til LM. I seminarets behandling var det to navn som skilte seg ut: Unge Katolikker i Norge (UKiN) og Norges Unge Katolikker (NUK) og disse sto også sentralt i debatten på LM. I tillegg ble et latinsk navn, IGNIS CATHOLICA, foreslått og heftig debattert. Men til slutt ble det altså NUK. Fra første søndag i advent vil organisasjonen altså lyde dette navnet.

Formålsparagrafen

En annen viktig sak som ble behandlet på LM, var formålsparagrafen. Også den var slitt av tidens tann og trengte en oppjustering. Også her lå seminarets arbeid til grunn for behandlingen på LM. I det nye forslaget hadde man beholdt de tre grunnpillarene tro, fellesskap og handling, samtidig som man hadde fornyet språket og skåret ned til benet hva som skulle være med. Også her var det stor enighet om at det måtte en endring til og hva den i hovedsak skulle bestå av. Men, som ethvert møte med respekt for seg selv, kunne man heller ikke her komme til enighet før man hadde en lengre debatt og flere prøvevoteringer bak seg. Men, ny formålsparagraf fikk UNKF (eller NUK om man vil). Vi håper at både det nye navnet og den nye formålsparagrafen kan bidra til en ytterligere vekst i det katolske barne- og ungdomsarbeidet.

Ny leder

Landsmøtet valgte Sebastiaan van Dijk til leder. I år hadde LM gleden av å utnevne tre personer til æresmedlemmer: Veslemøy Guldager, medlem av det første styret og organisasjonens første kvinnelige leder; p. Heinz-Josef Catrein, tidligere stiftsungdomsprest i Midt-Norge og en mangeårig støtte og inspirasjon for Distrikt-Midt så vel som for hele organisasjonen; og Petter Bruce, mannen som har flere verv på baken i organisasjonen enn noen andre.

Beklager avsettelse av ungdomsprest

Landsmøtet kom også med en uttalelse angående avsettelsen av stiftsungdomspresten i Midt-Norge, p. Heinz-Josef Catrein, en avsettelse LM på det sterkeste beklager.

Referat: Pål Koren Pedersen

av Webmaster publisert 25.09.1997, sist endret 25.09.1997 - 09:20