Endringer i katekismen

Den katolske kirkes katekisme kom ut på latin i september 1997. Denne utgave er nå den normative for senere oversettelser. Den norske oversettelse, som har vært tilgjengelig på Internet i en tid, var fra den franske tekst av 1992. Vi har nå foretatt en justering av denne teksten i henhold til den latinske utgave. Justeringen er foreløpig - oversetteren av den franske tekst, p. Per Bjørn Halvorsen O.P., gjennomgår den og vil muligens komme med noen små justeringer. Noen av justeringene gjelder kun tilføyelser av flere henvisninger og komplettering av fotnoter. Der justeringene gjelder det innholdsmessige, og ikke bare gjelder ubetydeligheter, finner man en peker til oversettelsen av den franske tekst.

av Webmaster publisert 22.12.1997, sist endret 22.12.1997 - 10:52