Livsvernprisen -98 til Fransiskushjelpen

Fransiskushjelpen mottok i dag årets livsvernpris for sin innsats for smertelindring, pleie og omsorg ved livets slutt. Det er organisasjonen "For livsrett og menneskeverd" som står bak prisen, et materialbilde inspirert av salme 139 av kunstneren Petter Mohn.

Sosialminister Magnhild M. Kleppa sto for overrekkelsen, og i sin tale sa hun blant annet at Fransiskushjelpen med sin "aktive livshjelp gjør at kravet om aktiv dødshjelp svekkes". P. Johan Castricum OFM mottok prisen sammen med Anne Neset, representant for de ansatte. P. Castricum var selv med og støttet opp under Fransiskushjelpen i dens spede begynnelse på tidlig 1950-tall.

av Webmaster publisert 18.03.1998, sist endret 18.03.1998 - 13:54