Nordisk bispekonferanse i Trondheim

Den skandinaviske bispekonferansen samles 25. mars til sin halvårige samling i Trondheim. Bispekonferansen består av de katolske biskopene fra de nordiske land, og møtet avsluttes mandag 30. mars. Ved siden av forskjellige oppfølgings- og referatsaker, står blant annet drøftingen av pastorale retningslinjer for illegale flyktninger på programmet.

av Webmaster publisert 25.03.1998, sist endret 25.03.1998 - 10:10