Cistercienserklosteret og Birgittaklosteret, Midt-Norge

Biskop Georg Müller arbeider videre med vurdering for kjøp av aktuelle tomter på Frosta for søstrene fra Mississippi Abbey. Det finnes i dag flere alternativer. Et skolebygg som ikke lenger er i bruk til dette, vurderes som bolig for søstrene. Dette er et toetasjes bygg, ca 180-200 m² i hver etasje. Sr. Ina Andresen ocso er reist til Mississippi Abbey for å delta i forberedelsen av etableringen av kloster på Frosta sammen med søstrene der.

Biskopen har inngått kontrakt med ledelsen av Birgittasøstrene i Roma om klosteretableringen i Trondheim. Ferdigstillelsen av huset på Heimdal går etter tidsplanen og vil stå ferdig i utgangen av april. Birgittasøstrene har søkt om oppholdstillatelse for de søstrene som skal være i Trondheim. Representanter for ledelsen av Birgittasøstrene kommer til Trondheim i slutten av april for å overta huset når det ferdigstilles.

(Nytt fra Trondheim katolske stift nr 2/1998)

av Webmaster publisert 06.05.1998, sist endret 06.05.1998 - 14:31