Pressemelding fra Stockholms katolske bispedømme om innstilt audiens

Pressemelding fra Stockholms katolske bispedømme

Det Påvliga rådet för främjande av de kristnas enhet i Rom har bett ärkebiskop Hammar att skjuta upp sitt besök hos påven på lördag, därför att man har bedömt att tidpunkten inte är gynnsam för ett så viktigt besök.

Vatikanen har nåtts av kritiska röster från Sverige som ifrågasatt ärkebiskop Hammars besök. Dessa har inte enbart varit katolska utan kristna från andra samfund har också hört av sig. Men det är inte p.g.a. några som helst "påtryckningar" som Vatikanen fattat detta beslut.

Den katolska biskopen i Sverige Hubertus Brandenburg fick i går, måndag, höra nyheten att ärkebiskopens besök i Vatikanen ställts in. Han beklagar det inträffade och hoppas på ett nytt datum för Hammars besök i Rom.

Biskop Brandenburg är i Rom dessa dagar och bor hos Birgittasystrarna. Han hade sett fram emot att ärkebiskop Hammar och hans medarbetare under samma tid också skulle bo där.

6 Okt 1998

av Webmaster publisert 08.10.1998, sist endret 08.10.1998 - 16:03