Dialog med kulturen

Under Johannes Paulus II:s många år som påve har kyrkan fört en allt intensivare dialog med den moderna kulturen. Det säger den franske kardinalen Paul Poupard, som sedan 1982 leder Vatikanens kulturråd, till Vatikanradion. Kulturrådet är arvtagare till det Vatikankontor som grundades av det Andra Vatikankonciliet (1962-1965) just för att föra dialog med samtiden och med alla människor utanför den katolska kyrkan.

Dialogen, betonar Poupard, har förts genom skrivelser och dokument, audienser och rundbrev. Den har gått genom möten med statschefer som Michail Gorbatjov 1989 och Fidel Castro 1998. Samtidigt har påven lagt stor vikt vid dialogen inom den katolska kyrkan, vilket inte minst kommit till uttryck i oräkneliga formella och informella möten, mässor och luncher med biskopar från hela världen på rutinbesök i Vatikanen eller som kommit för att delta i en av de många biskopssynoderna om en särskild fråga eller världsdel. Den katolska kyrkan har också fört en dialog med kulturen, och i det sammanhanget minns Paul Poupard ett möte med påven i Paris 1980.

"Påven höll ett viktigt tal om kyrkans dialog med kulturen på UNESCO i Paris den 2 juni 1980. Jag minns det väl. Jag var då rektor för Institut Catholique i Paris. Jag häpnade över att denne man talade på en gång som en intellektuell och som en herde, och med erfarenhet av kulturen hos sin egen nation, eller rättare sagt den kultur som har skapat hans nation och låtit den överleva också när den inte längre fanns som en stat. "Ça, c'est fort", detta är något fantastiskt, sade mannen bredvid mig, som idag är död, den store poeten Pierre Emmanuel."

"Påven har fört en mängd olika dialoger," fortsätter kardinal Poupard, "under oräkneliga möten med studenter och företrädare för vetenskap och kultur på olika platser världen runt. I Rom har han fört en dialog med nobelpristagare och med den påvliga vetenskapsakademin och med vårt påvliga kulturråd som han själv gett dess nuvarande form just för att föra dialog. Hans dialog är krävande och väjer inte för samvetsrannsakan när det handlar om att söka sanningen. Man kan nämna fallet Galileo Galilei, som påven bad mig gå igenom på nytt för att undanröja varje misstanke från kyrkans dialog med vetenskapens värld."

Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/16.10.98

av Webmaster publisert 16.10.1998, sist endret 16.10.1998 - 21:20