Anders Arborelius ny biskop av Stockholm

Den svenske karmelittmunk Anders Arborelius ble i dag utnevnt til ny katolsk biskop for Sverige. Det skjedde samtidig med at Paven innvilget biskop Hubertus Brandenburgs avskjedssøknad. Biskop Brandenburg fylte i dag 75 år, og det er den alder katolske biskoper vanligvis trer tilbake.

Anders Arborelius ble født den 24. september 1949 i Sorengo (i bispedømmet Lugano) i Sveits av svenske foreldre. Han er oppvokst i Lund, og konverterte i 20-årsalderen til den katolske kirke. Da han var 22 år, trådte han inn i karmelittordenen. Han har studert filologi ved universitetet i Lund og har en fil.mag.-grad fra den tiden. Han studerte filosofi og teologi i Brugge (Belgia) og Roma, der han tok sin teologiske lisensiatsgrad ved karmelittenes universitet Teresianum. Han avla sine evige løfter i karmelittordenen den 8. desember 1977 og ble viet til prest av biskop Brandenburg den 8. september 1979 i Malmö. Siden 1989 har han tilhørt karmelittbrødrenes kommunitet i Norraby i Skåne. Han blir den syvende katolske biskop i Sverige etter reformasjonen, og den første av dem som er svensk.

Sverige har også en annen katolsk biskop, hjelpebiskop William Kenney (52), opprinnelig fra England. En hjelpebiskop er en biskop i en underordnet stilling.

Det er ikke første gang at Paven utnevner en kontemplativ munk til biskop i et nordisk land. I 1962 ble trappistmunken John Willem Gran utnevnt til Oslo. Han ledet Oslo Katolske Bispedømme frem til 1983. Og fra 1937 til 1964 var den danske benediktiner Johannes Theodor Suhr biskop i Danmark.

Da biskop Brandenburg, som ble født i Tyskland og i en periode var hjelpebiskop for Hamburg og Schleswig-Holstein, overtok som biskop av Stockholm i februar 1978, hadde Sverige 83.000 registerte katolikker. I dag er tallet det dobbelte, 165.000. Sverige har dessuten 39 katolske menigheter, 141 prester, 15 permanente diakoner, 13 ikke presteviede ordensbrødre, og 247 ordenssøstre.

av Webmaster publisert 17.11.1998, sist endret 17.11.1998 - 13:50