Paven fornyer jubelåret

Vatikanradioens skandinaviske avdeling/OB/27.11.98

Nå har pave Johannes Paul II formelt utlyst jubelåret 2000. Det gjorde han fredag med et kort dokument som kalles bulle. En bulle er et pavebrev som bærer et særskilt blysegl (latin: "bulle"). I bullen (som bærer den latinske tittelen "Incarnationis Mysterium", menneskeblivendets mysterium) forklarer paven at jubelåret begynner julenatten 1999 med at den såkalte "hellige port" i Peterskirken åpnes, og varer til 6 januar 2001. Datoen var allerede bekjentgjort, men ikke i en offisiell uttalelse fra paven, som nå skriver at jubelåret kommer til å feires ganske spesilet to steder, nemlig Roma og Det Hellige land med Betlehem och Jerusalem. "Det lovede landet," skriver paven, "har preget det jødiske folkets historie og æres også av islams tilhengere. Måtte jubelåret kunne føre til et nytt skritt fremover i dialogen til vi en dag - jøder, kristne og muslimer - utveksler fredshilsener i Jerusalem."

2000-årsminnet for Jesu fødsel er en anledning til å minnes hva Det andre vatikankonsil skriver om at alle kristne er kalt til å forkynne Guds rike, betoner paven. "Kirken forkynner Jesus fra Nasaret, som er sann Gud og sant menneske. Slik åpner kirken for hvert menneske muligheten til å "guddommeliggjøres" - og dermed bli mer menneske". Jubelåret handler om at Gud og mennesket forenes og derfor også om at alle mennesker forenes. Jubelårsfeiring og streben etter enhet går ut på ett for paven. "Peters etterfølger biskopen av Rom," skriver han, "har i oppgave å forsterke invitasjonen til å feire jubileet slik at totusenårsfeiringen av den kristnea troens midtpunkt blir en vei til forsoning."

Tre "tegn" hører særlig til jubelårstradisjonen helt fra det første jubelåretble feiret i Rom  år 1300, skriver paven. Et tegn er pilgrimsferden, som "hjelper mennesker å se sitt liv som en vandring." Et annet tegn er åpningen av den "hellige porten" i Roms viktigste kirker, i sær den i Peterskirken som åpner hele jubelåret. Denne dør "minner om at enhver kristen er kalt til å gå over fra synd til nåde. Jesus sa 'Jeg er døren' (Joh 10:7) og mente at ingen kommer til Fadern uten gjennom ham." Det tredje tegnet er avlaten, altså gode gjerninger som hr til hensikt å fremme en fornyet kristen livsstil. Ved siden av tradisjonelle avlatshandlinger som oftest er besøk i kirker og helligdommer foreslår bullen at man avstår fra tobakk eller alkohol en periode og gir penger til fattige eller på annen måte engasjerer seg for sin neste.

Valfarter, åpningen av den hellige porten og avlat er altså tre tradisjonelle "tegn" for jubelåret. Men paven foreslår også nye tegn. Først og fremst vil han at kirken skal "rense hukommelsen" og be om forlatelse for sine medlemmers synder gjennom historien, noe han oppfordret til allerede i sitt brev Tertio Millennio Adveniente fra 1994. Også dagens kristnea berøres av hva andre kristne har gjort i historien, mener Johannes Paul II. "I Kristi mystiske legeme kirken er alle knyttet til hverandre. Selv om vi ikke har noe personlig ansvar (...) bærer vi byrden av de feil og synder som er begått av dem som levet før oss. Men også vi Kirkens barn har syndet og derfor har Kristi brud ikke kunnet lyse med sitt ansikts fulle skjønnhet." "Som Peters etterfølger ber jeg at Kirken under dette barmhjertighetens år skal falle på kne foran Gud og be om forlatelse for sine barns synder i det forgangne og i samtiden." Om ikke Kirken ber om forlatelse for sine feil kan dagens mennesker nemlig ikke se Jesus, forklarer paven: "Måtte gleden over forlatelsen være sterkere enn alt nag. Da kan Bruden lyse for verdens øyne med den skjønnhet og hellighet som kommer fra Guds nåde. Kirken har i totusen år vært den vugge hvor Maria legger Jesus og lar alle folk ære og betrakte ham."

av Webmaster publisert 29.11.1998, sist endret 29.11.1998 - 17:16