Kristne erklærer nasjonal protestdag

New Delhi (KAP/CWN) - De kristne kirkene i India erklærte fredag den 4. desember som nasjonal protestdag mot religiøs intoleranse. De katolske og protestantiske kirkelederne i landet bestemte at på denne dagen skulle alle kirkelige skoler og sykehus holdes stengt. Videre skulle alle kristne ansatte i offentlige etater bære et svart merke som symbol på sorg og protest. I gudstjenester og protestmarsjer i Haryana, Orissa, Karnataka, Delhi og Bombay ville de indiske kristne gjøre oppmerksom på at den religiøse toleransen er i fare på grunn av hinduistisk fundamentalistisk vold.

Initiativtakere til protesten er det nylig grunnlagte United Christian Forum for Human Rights (UCHFR). I følge deres opplysninger er det i år utført 120 voldshandlinger mot kristne mennesker og institusjoner i India, deriblant voldtekter, brenning av bibler og mord. Mellom 1964 og 1996 var det til sammen rapportert om 40 tilfeller. UCHFR opplyser at voldsutøverne som regel er fundamentalistiske hinduer, og gruppen beskylder det regjerende hindupartiet BJP for å støtte fundamentalistene.

For de nasjonalistiske og fundamentalistiske hinduene er særlig det kristne skolevesenet en torn i øyet. En opptelling som "Hinduenes Verdensråd" har gjort, viser at de kristne i India driver 268 høyskoler, 3.614 videregående skoler, 8.315 forskoler og grunnskoler i tillegg til 1.185 tekniske skoler og sentre for yrkesutdanning. Gjennom oppbyggingen av et eget skolesystem forsøker Verdensrådet å minske kristendommens innflytelse i utdanningsvesenet. I denne hensikt opprettes 700 "vediske skoler" i hele India for å la "den yngre generasjonen få en virkelig indisk oppdragelse".

Sekretæren for den katolske biskoppelige Kommisjonen for Utdannelse og Oppdragelse, George Palackapilly, viser i den forbindelse til at de kristne skolene, som alle andre skoler i landet, følger den statlig foreskrevne læreplanen. Derfor er hinduenes anklager "latterlige".

Selv om de kristne med 25 millioner troende utgjør bare 2,3 prosent av Indias 960 millioner innbyggere, er nettverket av kristne utdannings- og helsesentre landets nest største etter de statlige institusjonene. De kristne skolene er også åpne for medlemmer av andre religioner. Mer enn 82 prosent av inderne er hinduer.

Kathpress/ Catholic World News Service 3. desember 1998; o: pe

av Webmaster publisert 08.12.1998, sist endret 08.12.1998 - 15:40