Kirken protesterer mot urangruve i nasjonalpark

Canberra (KAP) - Den katolske kirke i Australia har uttalt seg mot et uranutvinningsprosjekt i en nasjonalpark. Å anlegge en gruve i Kakadu-naturparken er "moralsk forkastelig", heter det i et skriv fra den australske bispekonferansens kommisjon Rettferdighet og Fred (Iustitia et Pax). Med ødeleggelsen av landet vil også den kulturelle identiteten til urbefolkningen i området være truet, i følge kommisjonen. I tillegg til en rekke andre organisasjoner har også UNESCOs komite for Verdens kulturarv protestert mot byggingen av gruven.

Kathpress 8. desember 1998; o: pe

av Webmaster publisert 08.12.1998, sist endret 08.12.1998 - 23:07