Folkeavstemming om "Bispedømmeartikkelen"

Bern (KAP) - I år 2000 blir det en folkeavstemming i Sveits om å fjerne den såkalte Bispedømmeartikkelen i grunnloven. Frem til slutten av mars 1999 kan først kantoner, partier og kirkelige organisasjoner ta stilling til spørsmålet. Artikkelen er en arv fra den borgerlige antiklerikalismen og stammer fra kulturkampen i 1870-årene, og krever at staten skal godkjenne opprettelsen av nye katolske bispedømmer i landet. Den sveitsiske forbundsregjeringen og parlamentet er enige i at denne grunnlovsbestemmelsen skader den romersk-katolske kirkens selvbestemmelsesrett, og dermed er i strid med religionsfriheten som garanteres i grunnloven.

I den pågående forfatningsreformen blir Bispedømmeartikkelen i første omgang ikke berørt. For å hindre at nyordningen av den gjeldende forfatningsretten skal bli belastet av følelsesmessig sprengstoff, blir fjerningen av den omstridte artikkelen fremmet som egen sak.

Kathpress 8. desember 1998; o: pe

av Webmaster publisert 08.12.1998, sist endret 08.12.1998 - 23:07