Pavens juleprogram

Vatikanet (KAP) - Feiringen av Midnattsmessen, "Urbi et Orbi"-velsignelsen første juledag og "Te Deum" ved årets slutt er høydepunktene i pavens program for de kommende ukene. Vatikanet melder at paven allerede den 13. desember vil velsigne krybbefigurene som romerske barn bringer til Petersplassen ved middagstider. To dager senere feirer han i Peterskirken den tradisjonelle julemessen for studentene og professorene ved de romerske universitetene. Den 22. desember tar han i Vatikanpalasset imot julehilsenene fra den romerske kurien. I likhet med de siste årene vil paven ikke selv celebrere julemessen den 25. desember, og andre juledag vil han lede Angelusbønnen ved middagstid, sannsynligvis fra "sommerresidensen" Castelgandolfo.

Første nyttårsdag feirer paven kl 10 i Peterskirken festmessen i anledning den 32. Verdensfredsdagen. Den 6. januar vil han i Peterskirken foreta flere bispevigsler, blant annet av sekretæren for det pavelige råd Iustitia et Pax, Diarmuid Martin. Søndagen etter vil paven døpe en gruppe barn i Det sixtinske Kapell. Den tradisjonelle nyttårsmottakelsen for det diplomatiske korps som er akkreditert ved Den hellige Stol, finner sted den 11. januar.

Kathpress 8. desember 1998; o: pe

av Webmaster publisert 08.12.1998, sist endret 08.12.1998 - 23:07